Ingezonden: brief Stichting Lytse driuwende eko skiphuzen Fryslȃn

“Mag ik mij in het kort voorstellen. Ik ben Sjoerd Kampen, ondernemer en al 20 jaar eigenaar van Scheepsmakelaardij Goliath en Goliath Houseboats te Sneek. In die hoedanigheid hebben wij al meer dan 2.000 schepen verkocht, waaronder woonschepen met en zonder woonbestemming en in de laatste jaren voornamelijk recreatieve verplaatsbare varende houseboats. Mijn expertise ligt dus op het water.”

Er is momenteel een maatschappelijk probleem waar wij graag een kleine bijdrage aan willen geven. Het gaat om het woningtekort voor jongvolwassenen.

Hugo de Jonge, minister van volkshuisvesting, heeft aangegeven dat er t/m 2030 900.000 huizen gebouwd moeten worden waarvan 17.500 in Friesland. Deze aantallen gaan niet lukken als we blijven hangen in een conservatieve manier van denken en bouwen. Er is een innovatieve en goedkopere manier om het woningtekort terug te dringen. Het gaat om: 

Kleine zelfvoorzienende drijvende duurzame woonbootjes op het water. Circulair gebouwd door bedrijven uit de provincie Friesland. 

Stichting Lytse driuwende eko skiphuzen Fryslȃn

Om dit te bewerkstelligen is een non-profitstichting opgericht met de naam: ‘’Stichting Lytse driuwende eko skiphuzen Fryslȃn’’. De doelstelling is om 1.000 Tiny boothuisje te realiseren in de provincie Friesland, waarvan 250 in de waterrijke gemeente Súdwest Fryslȃn. 

De voordelen zijn legio. Er zijn geen hoge bouwkosten, geen dure infrastructurele werken en de huisjes nemen weinig ruimte in. Ze zijn aardbevingbestendig en ze hebben geen last van de waterspiegelstijging. De bouwkosten blijven beperkt tot ongeveer € 100.000 per Tiny huisje en dat is inclusief drijvende vlonder en aanlegsteigers. 

De bedoeling is om het project te realiseren voor jongeren. Zij vallen buiten de boot betreffende het vinden van een goedkope woning. De zogenaamde sociale woningen zijn alleen financieel op te hoesten als je tweeverdiener bent en/of een suikertante of suikeroom hebt. Het streven is om de huur per maand zo laag mogelijk te houden. De huisjes zijn natuurlijk energieneutraal en zoveel mogelijk zelfvoorzienend. 

Ik hoop dat iedereen van welke politieke gezindheid dan ook het initiatief zal omarmen. Het plan is om voor 1 januari 2025 het project te realiseren. Omdat we geen commerciële belangen hebben maar een bijdrage willen leveren aan onze maatschappij stellen wij de expertise beschikbaar voor andere partijen, zoals gemeenten, provincies en overheid. Voor ons project is het natuurlijk belangrijk dat we locaties krijgen aangewezen en dat er financiële instellingen zich willen conformeren aan het Tiny Houseboaten project.  

Belangstelling?

Doe je mee of wil je meer informatie? Bel of mail naar:

  • Sjoerd Kampen, 06 54 72 39 43, info@goliath.nu
  • Het bezoekadres is Hendrik Bulthuisweg 2, Sneek.