Ingezonden: Freon De Fryske Marren gecertificeerd op CO2-prestatieladder

Als één van de eerste gemeenten in Nederland is Freon De Fryske Marren gecertificeerd op de CO2-prestatieladder. Om dat voor elkaar te krijgen heeft de gemeente onder andere haar CO2 uitstoot geïnventariseerd en plannen gemaakt om die fors terug te brengen. Wethouder Frans Veltman is trots op de certificering. “We willen als gemeente uiteindelijk CO2-neutraal worden. Dat gaat niet van vandaag op morgen, dus moeten we zo snel mogelijk beginnen.”

Hoe gaan we dat doen?
In 2022 willen we de CO2 uitstoot van de gemeente met 63% hebben verminderd. Om dat voor elkaar te krijgen zetten we in op onder andere ons wagenpark. Als eerste willen we overstappen op blauwe diesel, een synthetisch en fossielvrij alternatief. Bij vervanging van auto’s, trekkers en vrachtwagens kijken we of er alternatieven zijn zoals elektrisch of waterstof. We zetten ook in op onze openbare verlichting. Meer en meer worden die vervangen door een variant met led-verlichting. Ook ons vastgoed willen we verduurzamen. Mooie voorbeelden daarvan zijn de recent opgeleverde werf in Lemmer en vleugel van het gemeentehuis in Joure, beide gasloos. Tot slot zetten we ons in op de inkoop van groenere energie en het besparen van energieverbruik en zelf opwekken daarvan.

Goed voorbeeld doet goed volgen
Wethouder duurzaamheid en klimaat Frans Veltman geeft aan dat we het goede voorbeeld willen geven. “Als wij onze inwoners en ondernemers oproepen om zich in te zetten voor een duurzamer samenleving, kunnen we zelf niet achterblijven.” Hij hoopt dat deze certificering de inspiratie kan zijn voor andere gemeenten en organisaties om ook aan de slag te gaan met het verminderen van hun CO2-uitstoot. “We zijn met elkaar aan zet om het klimaatakkoord om te zetten in acties. Dus laten we samen de schouders er onder zetten.”

De Fryske Marren is als vierde gemeente in Nederland gecertificeerd op de CO2-prestatieladder. Eerder werden de Gelderse gemeenten Renkum, Barneveld en Harderwijk al gecertificeerd.

Wat is de CO2 prestatieladder?
De CO2-Prestatieladder is als duurzaamheidinstrument toonaangevend in de Nederlandse markt. Organisaties stimuleren om zelf iets te doen aan CO2-reductie, dat is de gedachte achter de CO2-Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder heeft vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-uitstoot te reduceren, hoe hoger de positie op de ladder. Met het behalen van trede 3 op de ladder laat gemeente De Fryske Marren zien dat zij een van de koplopers is als het gaat om duurzaamheid.