Ingezonden: Fryslân slaat 14 maart Klimaatalarm

Drie dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen slaan mensen van Leeuwarden tot Maastricht op 14 maart alarm voor het klimaat. De Klimaatcoalitie Fryslân doet mee en organiseert een grote manifestatie bij de Oldehove in Leeuwarden met sprekers en muziek. “We roepen alle inwoners van Friesland op zich aan te melden via https://klimaatalarm2021.nl.

Dit bericht is ingezonden door de organisatoren van het Klimaatalarm Leeuwarden.
Foto: “World Alarm Clock – Grove Passage, London” by bobaliciouslondon.

Daadkrachtig klimaatbeleid

Het is erop of eronder voor een eerlijk en daadkrachtig klimaatbeleid en daarom komen we op zondag 14 maart bij elkaar bij de Oldehove in Leeuwarden. Tijdens de manifestatie, die wordt georganiseerd door de Klimaatcoalitie Fryslân, staan we vanaf 13.30 uur op het Oldehoofsterkerkhof stil voor het klimaat. Veiligheid staat voorop, we houden ons in overleg met de gemeente aan de corona-maatregelen.

Programma

In Leeuwarden hebben we een prachtig programma met als sprekers: directeur Lutz Jacobi van de Waddenvereniging, studenten van Fridays For Future en de Friese topwetenschapper, bioloog Theunis Piersma.

Er is ook (klimaat)muziek van Nynke Laverman en Piter Wilkens & Syb van der Ploeg. Exact om 15.00 uur gaan we een minuut lang zoveel mogelijk lawaai maken: het Klimaatalarm! Neem daarom allemaal toeters, trommels, vuvuzela’s of potten en pannen mee! (En vergeet niet oordopjes en een mondkapje mee te nemen.)

Klimaatbijeenkomsten

Ook in veel andere steden (en online) worden op 14 maart grote klimaatbijeenkomsten gehouden. Via de landelijke live-uitzending Klimaatalarm Live is online te volgen hoe we verspreid over het hele land het Klimaatalarm slaan. Doel is om vlak voor de verkiezingen een massale oproep te doen voor een overtuigend klimaatbeleid en mensen op te roepen om zo groen en duurzaam mogelijk te stemmen.

In Friesland willen we daarnaast extra aandacht vragen voor de gevaren van klimaatverandering voor de Waddenzee, de dramatische gevolgen van de CO2-uitstoot en de bodemdaling in het Veenweidegebied en het in eigen hand houden van de energietransitie, zodat er bijvoorbeeld niet overal in Friesland zomaar commerciële zonneparken worden aangelegd.

Aanmelden en informatie

Aanmelden voor het Klimaatalarm op 14 maart in Leeuwarden kan op: https://klimaatalarm2021.nl

Het Klimaatalarm is een initiatief van de landelijke Klimaatcrisis Coalitie. Samen met 40 lokale Klimaatcoalities in heel Nederland voeren we in 2021 de druk op om de politiek in beweging te krijgen. De Klimaatcoalitie Fryslân bestaat uit: Operatie Klimaat Leeuwarden, Fridays For Future, Extinction Rebellion en De Luchtfietsers. Zie ook: https://fb.me/e/ubdkOcwX

Het Klimaatalarm Leeuwarden wordt mede mogelijk gemaakt door: Milieudefensie Leeuwarden, Waddenvereniging, Freonen fan Fossylfrij Fryslân, Friese Milieu Federatie, It Fryske Gea.