Inspiratiebijeenkomst: energiebesparing bij grote gebouwen

Op woensdagmiddag 11 oktober vindt een inspiratiebijeenkomst plaats over energiebesparing bij grote gebouwen. Bij Freon Firda (fusie ROC Friese Poort en Friesland College) in Leeuwarden gaan de Freonen samen op onderzoek uit. Drie eigenaren laten zien hoe zij door een slimme aanpak meer dan 50% energie hebben bespaard in zowel bestaande als nieuwe gebouwen. Meld je aan via de button.

Sprekers

  • Jaap van Bruggen, manager facilitair bij Freon Firda

“Firda past een duurzame strategie toe bij het beheer en de ontwikkeling van haar vastgoedportefeuille. Ik zoom tijdens de bijeenkomst zowel in op een bestaande als nieuwbouwlocatie van de onderwijsinstelling. Ook vertel ik hoe onze duurzame activiteiten passen binnen de overkoepelende doelen van Firda.”

“Energiefabriek investeert in bedrijfspanden die de tand des tijds niet goed hebben doorstaan en van een bloeiend bedrijfsgebouw transformeerden in een energieslurper. Energiefabriek investeert tijd, geld en natuurlijk energie om deze bedrijfsgebouwen op met name De Zwette in Leeuwarden energiezuiniger te maken en daarmee klaar voor de toekomst. Dit doen we door het treffen van energiebesparende maatregelen en het opwekken van groene energie.”

  • Ronald Spoelstra, adviseur, innovatiemanager Installaties en Verduurzaming

“Deze tijd van verduurzaming en hoge energielasten is voor veel energie verbruikende utiliteitsgebouwen erg uitdagend. Hoge energiekosten en moeten voldoen aan de CO2-reductiedoelstellingen vereist de realisatie van een gezonde business case. Zeker bij zwembaden. Een stijgende gasprijs van 0,45 naar 1,80 vormt hierbij geen uitzondering. Bij Swimfun in Joure hebben we deze uitdaging mogen oppakken en met een positief resultaat.”

Praktische informatie

Locatie: Firda (voormalig ROC Friese Poort)
Lokaal/ruimte: Innovatiewerkplaats 0.39
Adres: Anne Wadmanwei 6, 8914 BD, Leeuwarden
Thema: energiebesparing bij grote gebouwen
Datum: woensdag 11 oktober
Tijdstip: inloop om 15:30 uur, programma: 15.50 uur tot uiterlijk 17.30 uur

Locatie

Achtergrond

Deze bijeenkomst is de vijfde in een serie. Thema’s die we hierin behandelen zijn onder meer: verwarming, opwekking van energie, opslag van energie, integratie en intelligente systemen. Tijdens deze bijeenkomsten belichten we diverse technieken. We kijken naar duurzame aspecten van deze technieken zoals efficiëntie en besparing, grondstoffengebruik, herbruikbaarheid en circulariteit. Een verslag van de vorige bijeenkomst over het energieneutraal maken van woningen lees je hier