Introductie monitor energiearmoede Fryslân

Nu het herfst is, worden de energiekosten weer een thema dat veel mensen zal bezighouden. Het thema voor de komende verkiezingen is niet voor niets de bestaanszekerheid. Op verzoek van Freon Energiebank Fryslân en Freon Provincie Fryslân introduceert DataFryslân een nieuwe monitor voor het dynamisch volgen van alle factoren die invloed hebben op energiearmoede in Fryslân. Daarmee krijgen Friese bestuurders, beleidmakers, lokale initiatieven, woningbouwcorporaties en andere partijen die betrokken zijn bij het verduurzamen van woningen en het tegengaan van energiearmoede een onmisbaar beleidsinstrument in handen. Deze informatie was nog niet eerder zo voor handen en zo open beschikbaar voor iedereen die de urgentie voelt om energiearmoede tegen te gaan.

Energiezorgen

“De Energiebank Fryslân gelooft dat een warm thuis een eerste levensbehoefte is en bereikbaar moet zijn voor iedereen. Net als eten, drinken of een dak boven je hoofd. Niemand zou energiezorgen moeten hebben. En zijn die er toch, dan moeten mensen snel en gemakkelijk hulp kunnen krijgen. Daarom helpen wij mensen die om welke reden dan ook, wat energiehulp nodig hebben. Buiten de kaders om en dwars door systemen heen. Non-profit en no-nonsense. Zo maken we ons hard voor alle inwoners van Fryslân die grip op hun energie willen. Door te besparen of te verduurzamen. Voor mensen, die fulltime werken en tóch de rekening voor nieuwe kozijnen niet rondkrijgen. Voor mensen die willen isoleren, maar niet weet waar hij moet beginnen. Voor mensen die in hun huurhuis de verwarming uit laten om geld te besparen.”

DataFryslân

“Energiearmoede is niet overal in Fryslân een even groot probleem. Informatie over regionale en lokale verschillen in energiearmoede zijn voor beleidsmakers en lokale initiatieven essentieel om effectieve maatregelen te kunnen treffen om energiearmoede te bestrijden voor mensen met een kleine beurs. Daarom heeft Energiebank Fryslân geïnvesteerd in het ontwikkelen van deze monitor door DataFryslân en er voor gezorgd dat de informatie vrij en gratis beschikbaar is. Deze monitor is daarom een onmisbaar instrument om beter te kunnen sturen op beleid waar de huishoudens met Energiearmoede daadwerkelijk mee zijn geholpen. Op de bijeenkomst worden organisaties ter plekke wegwijs gemaakt in de monitor.”

Energiearmoede

“Voor Energiebank Fryslân betekent de monitor dat we goed zicht hebben op waar onze energiecoaches en fixteams als eerste aan de slag moeten om energiearmoede tegen te gaan. Zo kunnen we effectief zijn en doen wat nodig is. Daarvoor zetten we middelen in vanuit WindPark Fryslân, Provincie Fryslân en Coöperatie GOED in.”