Jongerenraad Wetterskip Fryslân geïnstalleerd

Dit zijn ze: de eerste zeven jongeren die het bestuur van Freon Wetterskip Fryslân gevraagd én ongevraagd advies gaan geven. Maxime Hendriks, Elise van der Hulst, Dianne Vonk, Rik Veenstra, Neeke Zeijlemaker, Jochem Bierema en Hedzer Brandsma zijn officieel geïnstalleerd door het dagelijks bestuur. Vanaf nu gaan de jongeren het dagelijks bestuur zo’n drie keer per jaar adviseren over verschillende onderwerpen. De vraag die centraal staat bij de jongerenraad: houdt Wetterskip genoeg rekening met de gevolgen voor de toekomst?

De zeespiegel stijgt en overlast door extreme neerslag en droogte komt steeds vaker voor. Om Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier nu en in de toekomst veilig en leefbaar te houden zijn ingrijpende keuzes in het waterbeheer nodig. De keuzes die we nu moeten maken zijn van belang voor de toekomstige generaties.

Besluitvorming

Het is daarom belangrijk de volgende generatie bij de besluitvorming te betrekken, vindt ook dijkgraaf Luzette Kroon: ‘Door te redeneren vanuit de gedachte ‘we hebben de aarde te leen van onze kleinkinderen’ krijg je een heel ander perspectief op huidige besluitvorming. Juist daarom is het zo belangrijk de stem van de toekomst zwaar mee te wegen.’  

Met de jongerenraad geeft Wetterskip Fryslân de jongere generatie een stem bij de besluitvorming. Daarbij hebben jongeren een frisse, kritische blik die waardevol is bij het afwegen van besluiten.

Foto: Wetterskip Fryslân