Jorritsma Bouw en Freon Sijperda Verhuur slaan handen ineen

Jorritsma Bouw en Sijperda Verhuur gaan hun krachten bundelen met een innoverende samenwerking: vanaf 1 februari 2020 is de volledige materieelvloot van Jorritsma Bouw ondergebracht bij het verhuurbedrijf uit Sneek.

Synergievoordelen
Jorritsma Bouw en Sijperda Verhuur werken al jaren naar tevredenheid samen. In deze samenwerking bereiken wij nu een grote mijlpaal, die een ongekende stap is voor bouwend Nederland. De beide bedrijven zijn de eersten die op deze manier de handen ineen slaan. Het uitbesteden geeft Jorritsma Bouw synergievoordelen en de mogelijkheid om zich te focussen op hun corebusiness: 100% bouwen. De overeenkomst is aangegaan voor een periode van vijf jaar met de mogelijkheid dit daarna te continueren.

Nieuwe kennis
Jorritsma Bouw en Sijperda Verhuur zijn ervan overtuigd dat deze samenwerking een grote waarde creatie oplevert. Sijperda Verhuur gaat al in het voortraject meedenken over de bouwplaatsinrichting en het daarbij benodigd materieel. Het systeem dat daarvoor gebruikt wordt, geeft inzicht in wat er aan materieel per project op de bouwplaats aanwezig is. In dit systeem staat alle informatie, waardoor er (kosten)efficiënter gewerkt kan worden. Groot voordeel is ook dat Sijperda Verhuur 10 vestigingen heeft in de noordelijke helft van Nederland; het assortiment is ruim en er kan sneller over materieel worden beschikt. Vanwege de grootte van Sijperda Verhuur is er sprake van meer flexibiliteit, meer kennis, altijd goede kwaliteit en uitstekende producten waar mee gewerkt mag worden.

CO2-efficiëntie van transport
Door de goede dekking in de gezamenlijke werkgebieden zijn de afstanden naar de bouwplaatsen korter. Daardoor is er sprake van efficiëntere transportbewegingen en wordt hiermee de CO2-uitstoot gereduceerd. Wij maken zo weer een stap richting een duurzamer bouwproces.

Goede afspraken met werknemers Jorritsma Bouw
Samen met de OR en de directie van Jorritsma Bouw is er een plan gemaakt, en zijn er individuele gesprekken geweest voor het vinden van een passende oplossing. Een deel van de werknemers zal worden gedetacheerd naar Sijperda Verhuur en een aantal werknemers hebben de keuze gemaakt om bij Jorritsma Bouw te blijven. Zij hebben een passende functie binnen het bedrijf gekregen.

Jorritsma Bouw en Freon Sijperda Verhuur slaan handen ineen

(V.l.n.r.: André Buwalda, Atze de Boer, Peter Bijkerk, Hans Jorritsma, Jos van der Woude; bron foto: Sijperda Verhuur)