Kabinet investeert 200 miljoen euro in subsidieregeling aardgasvrije woningen

CDA-minister Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) steekt 200 miljoen euro in het aardgasvrij maken van 55.000 huurwoningen. Verhuurders kunnen door middel van de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) overschakelen van aardgas richting een warmtenet.

Steun in de rug
‘De SAH is een mooie stap in de uitvoering van het klimaatakkoord en een steun in de rug van corporaties en andere verhuurders’, vertelt Knops op de website van de Rijksoverheid. ‘Zij hebben plannen gemaakt om versneld 100.000 woningen te verduurzamen. Een groot deel daarvan kan met deze regeling naar de fase van realisatie. Daarmee ondersteunt de regeling ook uitvoerende bedrijven zoals installateurs en aannemers.’

RVO
De aanvragen kunnen vanaf 1 mei 2020 worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).