‘Klimaatakkoord’ voor ROC Friese Poort: 100% CO2-neutraal onderwijs in 2030

Er kan nog best een tandje bij wat Freon ROC Friese Poort betreft. Op 10 oktober, de dag van de duurzaamheid, heeft ROC Friese Poort een eigen klimaatakkoord met studenten en Circulair Friesland getekend. ROC Friese Poort wil vooroplopen en gaat voor 100% CO2-neutraal onderwijs in 2030. Remco Meijerink voorzitter College van Bestuur: “Zoals Nelson Mandela ooit zei: onderwijs is het krachtigste wapen om de wereld te veranderen. En wij denken dat ROC Friese Poort meer kan dan de 50% CO2-reductie die in het klimaatakkoord is afgesproken.” De huidige CO2-uitstoot van ROC Friese Poort bedraagt 5826 ton. In 2030 moet dat nul zijn.

CO2-reductie via vier pijlers
“Na het Parijse Klimaatakkoord is gewerkt aan een klimaatakkoord voor Nederland. Ter voorbereiding hiervan zijn Klimaattafels opgericht, ondersteund door de Mbo-raad. Het is nu aan ons om deze plannen te vertalen naar ROC Friese Poort. Dat doen we via vier pijlers: vakmanschap, brede vorming, professionalisering van onze medewerkers en bedrijfsvoering. In onze samenwerking met bedrijven en instellingen merken we dat de omschakeling naar een CO2-neutrale maatschappij leidt tot vernieuwing en andere producten en diensten. We willen vooroplopen bij die ontwikkelingen in het werkveld en de regio. Dus goede vakmensen opleiden die een bijdrage leveren aan deze transitie. We willen ook dat onze studenten oog hebben voor deze opgave en zich bewust zijn dat ze als persoon ook een bijdrage kunnen leveren. Onze onderwijsteams willen we inspireren nieuwe activiteiten te ontplooien binnen hun vak of brede vorming. En we willen onze bedrijfsvoering 100% CO2-neutraal inrichten.”

Al volop actief
ROC Friese Poort is al jaren volop actief bezig met duurzaam circulair onderwijs. Zoals bijvoorbeeld een actief Centrum Duurzaam, solar teams, energie-neutrale gebouwen in Leeuwarden en Drachten, een koksopleiding die duurzaamheid hoog in het vaandel heeft en nog veel meer.

Studenten denken mee
Studenten worden ook gevraagd mee te denken in het realiseren van de ambities van ROC Friese Poort. Van 3 t/m 17 oktober zijn er Duurzame Challenges voor studenten op alle vestigingen. Op 10 oktober was de challenge in Sneek. De activiteiten of acties die ze bedenken kunnen zowel betrekking hebben op de ontwikkeling van hun vak of beroep, op brede vorming, als op de bedrijfsvoering. De ideeën die studenten aandroegen: een biomassacentrale op het terrein. Of een eigen groente- en fruittuin, die eten aanlevert voor het restaurant op school. “Met groene verlichting, want dat is beter voor het milieu en de dieren.”, aldus een van de studenten.

CO2-neutraal onderwijs ROC Friese Poort