Lauwersmeerdijk versterkt door Wetterskip om gevolgen klimaatverandering op te vangen

Freon Wetterskip Fryslân heeft de Lauwersmeerdijk over een lengte van 4,4 kilometer versterkt om de gevolgen van klimaatverandering op te kunnen vangen. Innovatie en duurzaamheid speelden hierbij een belangrijke rol. De dijk is nu voorzien van nieuwe bekleding en een nieuw profiel. Het project kostte in totaal 18,5 miljoen euro.

Erik Wagener, directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma, Jelle Boerema, wethouder gemeente Noardeast-Fryslân, en Bé de Winter, lid van het dagelijks bestuur Wetterskip Fryslân, hebben de dijk vanmiddag officieel opgeleverd. Bé de Winter: ‘De Lauwersmeerdijk is de komende 50 jaar bestand tegen hoge golfslag en stijging van de zeespiegel, als gevolg van klimaatverandering. Hiermee voldoet de dijk weer aan de wettelijke veiligheidseisen.’

Lauwersmeerdijk klaar voor de toekomst

De Lauwersmeerdijk is over een lengte van 4,4 kilometer (tussen Peazemerlannen en de R.J. Cleveringsluizen) voorzien van nieuwe bekleding en de dijk heeft een nieuw profiel gekregen.Er is gras-, asfalt- en blokkenbekleding gelegd. Daarnaast is er een fietspad buitendijks aangelegd. De dijk is nu beter bestand tegen hoge golfslag en inwoners kunnen nu en in de toekomst veilig blijven wonen, werken en recreëren achter de dijk. De werkzaamheden begonnen in 2019 en zijn afgerond in september 2021.

Innovatief en duurzaam

Aan de onderkant van de Lauwersmeerdijk zijn duurzame Verkalit interlock-zetstenen geplaatst. De stenen passen als puzzelstukjes in elkaar en de bekleding is buigzaam. Het voordeel van deze constructie is dat verzakkingen in de dijk gelijk zichtbaar worden, terwijl de dijk zijn sterkte behoudt. Ook gebruikt dit systeem minder beton. De zetsteen is tijdens dit project voor het eerst in de Nederlandse zoutwaterkering gebruikt.

Het asfalt op de dijk is daarnaast opnieuw gebruikt in de nieuwe bedekking. Ook de blokken die eerst op de dijk lagen, zijn hergebruikt. Dit heeft een kostenbesparing opgeleverd en de dijk duurzamer gemaakt.

Investering

In totaal is er 18,5 miljoen euro geïnvesteerd in het dijkversterkingsproject, waarvan 16,5 miljoen euro beschikbaar is gesteld door het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. De overige 2 miljoen euro is betaald door het waterschap.