LC over Fryslân Bloeit: 'Zes dorpen proberen deze zomer zo duurzaam mogelijk te zijn'

Leeuwarder Courant-journalist Wilbert Elting schenkt in de kranteneditie van 17 april ruim aandacht aan het project Fryslân Bloeit, een gezamenlijk initiatief van Freonen fan Fossylfrij Fryslân en Arcadia. “Wergea was vorig jaar het eerste dorp dat een ‘bloeiweek’ organiseerde. Dit jaar zijn het er al zes en volgend jaar moeten het er dertig zijn”, aldus Elting.

Fryslân Bloeit

Freonen-voorman Bouwe de Boer sprak dinsdag 16 april in cultureel centrum De Bidler in Wergea over het project. De grote vraagstukken vliegen je om de oren. Toch kun je als dorp heel veel doen. Daar gaat dit over”, zo citeert Elting de woorden van De Boer.

Zes Friese dorpen doen in 2024 mee aan Fryslân Bloeit. Elk dorp vormt een week lang het epicentrum van de Friese verduurzaming. Met veel activiteiten door en voor de dorpen, laten dorpsbewoners tijdens hun Bloeiweek zien hoe ze op een duurzame wijze omgaan met klimaat, mienskip, gezondheid en natuur. De deelnemers in 2024 zijn Akkrum-Nes, Grou, Wergea, Eastermar, Wâldsein en Berltsum.

Bloeiweken in 2024

  • Akkrum-Nes Bloeit – 12 t/m 18 mei
  • Grou Bloeit – 3 t/m 9 juni
  • Wergea Bloeit – 17 t/m 23 juni
  • Eastermar Bloeit – 24 t/m 30 augustus
  • Wâldsein Bloeit – 9 t/m 15 september
  • Berltsum Bloeit – 23 t/m 28 september

Kijk voor meer informatie over Fryslân Bloeit op bloeit.frl

“De dorpen staan vrij in wat ze gaan doen. ‘Wy betinke neat’, zegt De Boer, wisselend van Nederlands naar Fries. ‘Dat dogge de doarpen sels”, aldus de Leeuwarder Courant.

Lees hier het artikel van de Leeuwarder Courant (paywall).

Foto: Xanne Wijkamp