LC verdiept zich in deelauto-project Freonen: 'Binnen 5 jaar willen we 500 deelauto’s in heel Friesland hebben'

Sinds kort rijden ze veelvuldig voorbij in Akkrum, IJlst en Gaasterland (standplaats Warns): elektrische deelauto’s. Op initiatief van de Freonen, Energie VanOns en Friesland Lease worden deze fossielvrije deelauto’s nu bereikbaar voor een groot publiek. Genoeg reden voor de Leeuwarder Courant het gesprek aan te gaan met betrokkenen. “We willen binnen vijf jaar 500 deelauto’s in Fryslân hebben”, wordt Bouwe de Boer geciteerd door de LC. “Het begint klein, maar het moet een Fries systeem worden.”

Deelauto Friesland

Sicco Beerda, een van de initiatiefnemers van het deelauto-project, is blij met de voortgang van de pilot én het feit dat meerdere dorpen en Waddeneilanden al interesse hebben getoond bij de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. “De lessen die we geleerd hebben, willen we inzetten voor deelauto’s in de rest van Friesland”, tekent de LC op.

Lees het hele artikel op de site van de Leeuwarder Courant.