Leden Vereniging Ondernemend Sneek unaniem voor subsidie aan Sneekweek

Op 9 november jl. stemden de leden van Freon Vereniging Ondernemend Sneek unaniem in met de projectaanvraag uit het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân om een bedrag van vijftigduizend euro subsidie toe te kennen aan de stichting Sneekweek in oprichting. In Theater Sneek konden leden stemmen op verschillende projecten. De stichting Sneekweek kreeg als enige 100% van de stemmen.

Toekomstbestendige Sneekweek

Afgelopen zomer ondertekenden de betrokken partijen gezamenlijke het ambitiedocument toekomstbestendige Sneekweek. Dit samenwerkingsconvenant was het startsein om het toekomstbeeld van de Sneekweek te bepalen. In het najaar is er door vertegenwoordigers van Freonen-gemeente Súdwest-Fryslân, Stichting Uit in Sneek, Koninklijke Watersportvereniging Sneek, Sneek Promotion en Vereniging Ondernemend Sneek hard gewerkt aan het vertalen van deze ambities. Het resultaat; een breed gedragen strategisch plan. 

Sneekweek 2.0

Om Sneekweek 2.0 naar een hoger niveau te tillen en de afgesproken ambities waar te kunnen maken is het van groot belang om in de toekomst samen te werken. Deze samenwerking wordt geborgd in de nieuw op te richten stichting, waarbij de voornaamste rol van de stichting ligt in het verbinden van alle partijen met als resultaat de uitvoering van het gedragen plan voor een toekomstbestendige Sneekweek. Voor het bestuur van de stichting zijn wij per direct op zoek naar 3 bestuursleden, te weten een voorzitter,  een penningmeester en een secretaris. De stichting bestaat uit een (nog te werven) directeur-bestuurder en een Raad van Advies.

Subsidieaanvraag

Naast een bijdrage van de ondernemers is er ook een subsidieaanvraag bij Freonen-gemeente Súdwest-Fryslân ingediend. Een gemeentelijke bijdrage is cruciaal voor de uitvoering van het nieuwe beleid en de voorbereiding van Sneekweek ‘nieuwe stijl’ in 2022 en de komende tien jaar.

Foto: KWS Sneekweek