Leeuwarden ontvangt Europese subsidies voor vergroening en aanpak energiearmoede

Freonen-gemeente Leeuwarden ontvangt twee Europese subsidies: één om bedrijventerrein de Hemrik te vergroenen en één om de aanpak tegen energiearmoede uit te breiden. De subsidies zijn toegekend aan 2 los van elkaar staande projecten die de gemeente samen met internationale partners uit Noordwest-Europa heeft opgezet. Voor beide projecten ontvangt Leeuwarden ongeveer €500.000 uit het Interreg North West Europe-fonds. Dit komt voor beide projecten neer op 60% van de totale projectkosten voor de gemeente.

Energiearmoede

Het project SCEPA (Scaling up the Energy Poverty Approach) bestaat uit 8 Europese partners en richt zich op het aanpakken van energiearmoede. Hierbij worden bestaande oplossingen en hulpmiddelen tegen energiearmoede met elkaar uitgewisseld en komt budget vrij om deze uit te breiden. Leeuwarden gaat SCEPA gebruiken om de activiteiten van het Energieloket en de Energiecoaches uit te breiden. Inwoners met weinig inkomen, in energiearmoede, worden hiermee ondersteund om energiebesparende maatregelen toe te passen in de woning. De doelstelling van SCEPA, het aanpakken van energiearmoede, is sinds de energiecrisis erg urgent geworden en sluit precies aan bij de gemeentelijke ambitie om armoede en energieverbruik te verminderen. Het project duurt tot medio 2027.

“Beide Europese subsidies geven een extra impuls aan twee urgente onderwerpen waar we als gemeente al heel druk mee bezig waren: energiearmoede en klimaatadaptatie. De toegekende bedragen en de beschikbare kennis van de internationale partners zorgen ervoor dat we net een stapje extra kunnen zetten en onze aanpak kunnen door ontwikkelen”, vertelt Evert Stellingwerf, wethouder Duurzaamheid.

Vergroenen bedrijventerrein De Hemrik

Het tweede project, IB Green (Industrial and Business parks Green), bestaat uit elf Europese partners en richt zich op de vergroening van bedrijventerreinen. Hiermee worden de bedrijventerreinen beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering. Bedrijventerreinen zijn vaak erg versteend en daardoor extra vatbaar voor hittestress en wateroverlast bij heftige regenval. Leeuwarden wil het project gebruiken om bedrijventerrein De Hemrik te vergroenen. Hierdoor neemt de kans op wateroverlast of hittestress af. Omdat het water beter wordt opgenomen en vastgehouden in de ondergrond en hiermee op warmere dagen ook meer verkoeling geeft in de omgeving. Ook hoopt zij met de vergroening de biodiversiteit, de uitstraling en de economische aantrekkingskracht van het bedrijventerrein te vergroten.

Met de subsidie uit het project wil de gemeente de delen van De Hemrik die in gemeentebezit zijn vergroenen. Daarnaast zijn er plannen om een vergroeningscoach voor bedrijven aan te trekken. Deze coach zal bedrijven ondersteunen en ontzorgen bij het vergroenen van hun eigen terrein. IB Green past bij de gemeentelijke ambitie om voor 2035 in 50 warme gebieden meer schaduw en groen te creëren. Het project volgt op eerdere vergroeningsinitiatieven op De Hemrik, zoals het plaatsen van de BOSK-bomen bij bedrijven. IB Green loopt tot oktober 2026.

“Met de vergroening van de Hemrik slaan we meerdere vliegen in één klap. Niet alleen wordt het bedrijventerrein beter bestand tegen extreme hitte of regenval, maar de economische waarde van de Hemrik zal er ook door toe nemen. Groene bedrijventerreinen zijn namelijk aantrekkelijker voor bedrijven, werknemers én bezoekers”, vertelt Abel Reitsma, wethouder Economie.

Europa Agenda

Europa kan de gemeente helpen om haar plannen sneller, beter of goedkoper uit te voeren. Dit kan bijvoorbeeld door de inbreng van buitenlandse kennis en expertise, of Europese financiering voor lokale projecten. Europese samenwerking is geen doel op zich, maar een middel om de gemeentelijke ambities te realiseren. In de Europa Agenda 2022-2026 staat op welke onderwerpen de gemeente de komende tijd samen wil werken met de EU. De Europa Agenda wordt elke 2 jaar uitgewerkt. Dit noemt de gemeente een projectenportfolio. Daarin staat bij welke projecten de gemeente wil samenwerken met de EU of andere buitenlandse partners.