Leeuwarden Oost helpt eigenaren met het verduurzamen van hun woning

Het programma Leeuwarden Oost start een pilot waarmee woningeigenaren van een woning met een lage WOZ-waarde worden geholpen om hun woning te isoleren. De kosten van de verduurzaming van hun woning krijgen ze daarbij voor 80% vergoed. Freonen-gemeente Leeuwarden voert deze pilot als partner van het programma Leeuwarden Oost uit.

Verduurzaming Leeuwarden Oost

De pilot is de eerste stap in het project Verduurzaming Leeuwarden Oost. Binnen dit project kunnen tot 2031 in totaal ruim 1600 woningeigenaren met een lage WOZ-waarde uit Leeuwarden Oost met hulp van de gemeente hun huis laten isoleren.

Bij de pilot wordt de werkwijze voor de aanpak van het totale aantal woningen getest en aangescherpt. 45 woningeigenaren hebben zich gemeld, die nu aan de pilotfase kunnen meedoen. Vanaf 2024 wordt het project Verduurzaming Leeuwarden Oost breder tot uitvoering gebracht. Tot 2031 wordt ook de openbare ruimte op verschillende plekken vergroend.

“Van de woningeigenaren die we hebben gevraagd om aan de pilot mee te doen, heeft driekwart ja gezegd”, zegt Evert Stellingwerf, wethouder duurzaamheid van de gemeente Leeuwarden. “Dat is een fantastische score. Het project Verduurzaming Leeuwarden Oost biedt voor veel woningeigenaren een prachtige kans om hun woning energiezuinig te maken en daarbij veel kosten te besparen. We helpen hiermee vooral eigenaren die nu weinig middelen hebben om te investeren in hun woning. Het is goed voor het klimaat, de leefbaarheid én de portemonnee.”

Volkshuisvestingsfonds

Voor het project Verduurzaming Leeuwarden Oost heeft Gemeente Leeuwarden ca. 20 miljoen subsidie uit het landelijke Volkshuisvestingsfonds ontvangen. Het experiment wordt uitgevoerd op basis van het voorbereidingskrediet dat vorig jaar door de gemeenteraad beschikbaar is gesteld.

Het college heeft een subsidieregeling vastgesteld die hierop is toegespitst.

Twee werkwijzen

Bij de pilot is gekozen voor twee verschillende werkwijzen. Aan de ene kant wordt een blok woningen verduurzaamd en tegelijk steekproefsgewijs ook een aantal losse woningen van een veelvoorkomend type in Leeuwarden Oost. Woningen met een WOZ-waarde tot €160.000,- (prijspeil 2020) komen voor de subsidie in aanmerking. Zo worden de meest kwetsbare huishoudens geholpen en wordt waarde toegevoegd aan buurten waar veel goedkope koopwoningen staan.

Vijftien aannemers

Eind 2022 is een open oproep aan aannemers gedaan met de vraag of zij mee willen doen aan deze pilot. Maar liefst vijftien partijen hebben een intentieverklaring ondertekend die de basis vormt voor de aanpak van de woningen. Samen met de deelnemende huiseigenaren doorlopen zij het hele proces van subsidieaanvraag tot en met oplevering. Daarbij is speciaal aandacht voor een goede communicatie tijdens het hele proces en voor een goede ondersteuning van de woningeigenaar. Vanzelfsprekend is het ook belangrijk dat alle maatregelen om de woning te verduurzamen zoveel mogelijk impact hebben. Daarnaast is het de bedoeling om zoveel mogelijk biobased isolatiemateriaal toe te passen. De pilot loopt tot het einde van het jaar.

Leeuwarden Oost

Leeuwarden Oost is een 20-jarig programma dat zich inzet om de leefbaarheid en veiligheid in dit gebied te verbeteren. Een integrale aanpak met sociale en fysieke maatregelen gericht op een betere kwaliteit van leven voor bewoners. Het programma draait om het verbeteren van de kansen voor de bewoners op het gebied van school, werk, gezondheid en wonen.

Leeuwarden Oost bestaat uit de wijken Bilgaard, de Vrijheidswijk, Heechterp-Schieringen, Camminghaburen en Oud Oost. Leeuwarden Oost maakt deel uit van twintig stedelijke gebieden in Nederland die vallen onder het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV).