Lont zet zich in voor kinderen in Malawi

Freon Lont toont zich niet enkel op energieterrein, maar ook op andere gebieden maatschappelijk betrokken. Zo is het bedrijf in samenwerking met
Compassion Nederland actief in Malawi, een van de armste landen op aarde. Jetze Lont, algemeen directeur bij onze Freon én bestuurslid bij de Freonen fan Fossylfrij Fryslân, legt op de LinkedIn-pagina van zijn bedrijf uit waar zijn persoonlijke betrokkenheid vandaan komt. ‘Vanuit overtuiging en intrinsieke motivatie werk ik hier graag aan mee.’

Rentmeesterschap

‘Lont zoekt vanuit rentmeesterschap altijd naar manieren om bij te dragen aan een leefbare samenleving’, vertelt Jetze, die zich al jaren inzet voor Compassion, op LinkedIn. ‘Met de talenten en zegeningen die ik heb mag Lont een voortdurende bron van inkomsten zijn voor de wereld om ons heen. Zo hebben we al verschillende belangrijke projecten in Afrika mogen ondersteunen.’

Compassion

Compassion richt zich nu op het leggen van verbindingen met lokale kerken in het Afrikaanse land. De organisatie wil de opstart van de activiteiten in Malawi voor een groot deel uit Nederland financieren. In beginjaren richt men zich met name op Moeder- & kindprogramma’s en de ontwikkeling van jonge kinderen, zo wordt verteld op de LinkedIn-pagina van Lont.

Interesse?

Heb je interesse in een ondernemersreis naar een van de gebieden waar Compassion zich inzet of wil je een bijdrage leveren aan het goede doel? Jetze of Roy van Compassion helpen je graag verder: 055-5994422.

Bron foto: Lont/Compassion