Luchtvervuiling Nederland daalt fors door coronamaatregelen

De kabinetsmaatregelen omtrent het coronavirus hebben een positief effect op de Nederlandse luchtvervuiling. Dit meldt het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Volgens het instituut vindt in deze periode minder uitstoot van koolstof- en stikstofdioxide plaats, iets wat duidelijk naar voren komt in satellietbeelden.

Minder uitstoot
Het KNMI baseert haar conclusie op satellietmetingen uit 2019 en 2020, die duidelijke verschillen laten zien. Zo legde men de perioden 23 – 27 februari 2019 en 22 – 26 maart 2020, vergelijkbaar qua meteorologische omstandigheden, naast elkaar. Dit leverde het onderstaande beeld op:

Bron: KNMI

Maatregelen
Het KNMI stelt dat de corona-maatregelen van het kabinet hun weerslag vinden in aan vervuiling gerelateerde activiteiten. Zo zijn het weg- en vliegverkeer fors afgenomen, evenals industriële werkzaamheden. Met als gevolg: een fikse afname van de vaderlandse luchtvervuiling. Nederland is overigens niet het eerste land dat een verbetering van de luchtkwaliteit waarnam naar aanleiding van de coronacrisis. Eerder bleek dit ook in Chinese, Italiaanse, Franse en Spaanse steden het geval.

Lees verder op de website van het KNMI:

Afname luchtvervuiling boven Nederland

De maatregelen om het coronavirus te bestrijden, hebben als neveneffect dat er minder vervuilende stoffen worden uitgestoten. Uit een analyse van satellietmetingen uit 2019 en 2020 wordt geschat dat de maatregelen hebben geleid tot een afname van tussen de 20 en 60 procent van de concentraties boven Nederland.