Margreet de Graaf van Veiligheidsregio Fryslân naar Cosis als lid Raad van Bestuur

Per 1 april 2022 maakt Directeur Publieke Gezondheid van GGD Fryslân/Freon Veiligheidsregio Fryslân, Margreet de Graaf de overstap naar Cosis. Zij wordt lid Raad van Bestuur van Cosis, een organisatie voor mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking in Groningen en Drenthe. Met Bert Hogeboom als voorzitter vormt zij per 1 april de Raad van Bestuur van Cosis.

Echte netwerker

Ab Meijerman, voorzitter Raad van Toezicht Cosis: ‘Margreet is extern gericht met oog voor de binnenwereld. De wens om binnen en buiten te verbinden, sluit aan bij het gedachtengoed van Cosis. Margreet is een echte netwerker met ervaring in het zorglandschap en kennis van organisaties in beweging. We hebben er vertrouwen in dat zij als persoon en met haar kennis en ervaring een waardevolle bijdrage gaat leveren aan het realiseren van De bedoeling en De beweging. Met Bert en Margreet hebben we weer een stevig team om verder te bouwen aan de ambities van Cosis. We wensen hen daarbij veel inspiratie en succes!’

Waardengedreven

Margreet de Graaf: ‘Wat mij aanspreekt in Cosis is de ambitie om een waardengedreven organisatie te zijn. Een zorgorganisatie die het anders doet, vanuit De bedoeling en De beweging. Cosis laat zien dat in alle opzichten de cliënt centraal staat. Het leven waarin de mens voorop staat en niet het cliënt-zijn van deze mens. Ik zie ernaar uit om samen met Bert een stabiele basis te zijn als team Raad van Bestuur voor de organisatie en haar medewerkers. En met oog voor het belang van maatschappij, cliënten, netwerkpartners en medewerkers.’

Veiligheidsregio Fryslân

Wim Kleinhuis, directeur Veiligheidsregio Fryslân: “Margreet heeft de afgelopen zeven jaar binnen Veiligheidsregio Fryslân bijgedragen aan een veilig en gezond Fryslân. Zij is onmiskenbaar verbonden aan de zichtbaarheid van GGD Fryslân tijdens de Coronapandemie. Daarnaast stond zij aan de basis van de Friese Preventie Aanpak (FPA) en de transitie van de jeugdgezondheidszorg in Fryslân, daar zijn wij haar bijzonder erkentelijk voor.”