Martine Huizinga nieuwe voorzitter Vereniging Friese Woningcorporaties

Per 1 februari is Martine Huizinga, directeur-bestuurder van Freon Wonen Noordwest Friesland, aangetreden als nieuwe voorzitter van de Vereniging van Friese Woningcorporaties (VFW). Ze neemt hiermee het stokje over van Jeannette Dekker. Dekker heeft deze rol de afgelopen periode enthousiast vervuld.

Nieuwe voorzitter

Door Dekkers vertrek als directeur-bestuurder bij Thús Wonen kwam ook de positie van voorzitter van de VFW beschikbaar. In de algemene ledenvergadering van donderdag 27 januari is Martine Huizinga als nieuwe voorzitter van de VFW benoemd.

Belangrijk samenwerkingsverband

‘Ik ben blij met deze benoeming’, aldus Martine Huizinga. ‘De VFW is een belangrijk samenwerkingsverband voor corporaties binnen de provincie Friesland. De deelnemende corporaties werken op meerdere terreinen met elkaar samen, zoals op het gebied van beschikbaarheid, betaalbaarheid en duurzaamheid van de sociale huursector in Friesland. Met oog voor onze huurders. Graag draag ik hier mijn steentje aan bij.’

Ervaren binnen de corporatiesector

Martine Huizinga is sinds november 2019 directeur-bestuurder van Wonen Noordwest Friesland. Ze heeft jarenlange ervaring in de corporatiesector en kent de sector dus goed. Persoonlijk contact en samenwerking zijn voor haar essentiële onderdelen in haar werk en binnen de corporatiesector.

Foto: Wonen Noordwest Friesland