Methode voor natuurvriendelijk isoleren in Fryslân

Bij het isoleren van spouwmuren en daken worden vaak beschermde dieren zoals huismussen, gierzwaluwen of vleermuizen gedood. Volgens de Wet Natuurbescherming moeten woningeigenaren onderzoek doen en maatregelen treffen om dit te voorkomen. Dit zijn vaak langdurige onderzoeken die ook veel geld kosten. Freonen-Provincie Fryslân heeft daarom een methode vastgesteld die het gemakkelijker maakt om energie te besparen én de dieren te beschermen.

De Friese gemeenten kunnen vanaf nu gebruik maken van deze zogenoemde pre-soortenmanagementplan-methodiek (pre-SMP-methode, ontwikkeld door provincie Utrecht). Daarmee krijgen ze voor hun hele gemeente een ontheffing van de Wet natuurbescherming, waarmee particulieren hun woning kunnen isoleren. Woningeigenaren maken eenvoudig gebruik van de gemeentelijke ontheffing door te kiezen voor een bedrijf dat natuurvriendelijk isoleert.

Ontheffing voor lange tijd

Een voorwaarde voor deze tijdelijke ontheffing, is dat de gemeente een aanvraag voor een volwaardig soortenmanagementplan voorbereidt. En het ecologisch onderzoek voor dat plan moet wel direct starten. Het duurt ongeveer twee jaar om een soortenmanagementplan (SMP) te maken. Met een SMP kunnen gemeenten bij de provincie Fryslan een ontheffing aanvragen voor de duur van tien jaar. Deze gebiedsontheffing kan, naast de verduurzaming van particuliere woningen, ook ingezet worden voor andere werkzaamheden of grotere projecten.

Verblijfplaatsen

Vooral in slecht geïsoleerde woningen verblijven vaak vogels en vleermuizen. En omdat juist die woningen veel worden geïsoleerd, verdwijnen er dus ook veel verblijfplaatsen. Gedeputeerde Matthijs de Vries: “Mei dizze metoade kinne wy op in goede wize ynfolling jaan oan de ferduorsumingsopjefte. En tagelyk beskermje wy de kwetsbere flearmûzen, húsmosken en toerswellen dy’t yn Fryslân foarkomme.”

Utrechtse methode

Provincie Fryslân maakt gebruik van de door provincie Utrecht ontwikkelde pre-SMP-methodiek. Utrecht introduceerde de methode in 2022. Bijna alle Utrechtste gemeenten zijn aangesloten. Ook provincie Overijssel maakt gebruik van de methode.