Minister Wiebes wil meer zonnepanelen op daken

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat wil natuur- en landbouwgronden zoveel mogelijk vrijwaren van zonnepanelenplaatsing, ten faveure van PV-panelen op daken van burgers en bedrijven. Een wetswijziging daarvoor is in de maak, zo meldt onder meer Solarmagazine.

Zon op dak
De bewindsman schrijft in een brief aan de Tweede Kamer onder meer: ‘Op dit moment gelden beperkte mogelijkheden om toepassing van zon-PV op daken af te dwingen. De minister van BZK zal daarvoor een wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl – opvolger van het Bouwbesluit 2012 onder de Omgevingswet) in procedure brengen waarmee gemeenten conform de motie meer mogelijkheden krijgen om het duurzaam gebruik van daken na de lokale afweging ook richting burgers en bedrijven af te dwingen. Het voornemen is om gemeenten in het Bbl de bevoegdheid te geven via een zogenoemde maatwerkregel in het omgevingsplan te eisen dat nieuwe gebouwen die niet al onder de voorgenomen BENG-eisen vallen, zoals onverwarmde industriehallen, hun dak moeten gebruiken voor duurzame opwek van energie of klimaatadaptatie.’

Bestaande gebouwen
Gemeenten kunnen ook voor bestaande gebouwen de plaatsing van PV-panelen op daken stimuleren. Hierover schrijft de minister: ‘Bij bestaande daken bestaat grotere noodzaak voor individueel maatwerk. Soms zal duurzaam gebruik van een bestaand dak alleen haalbaar zijn als hier financiële mogelijkheden, zoals een subsidie, tegenover staan of wordt aangesloten bij een natuurlijk vervangingsmoment, zoals renovatie. Daarom is er voor de bestaande bouw gekozen voor zogenoemde maatwerkvoorschriften. Een dergelijk voorschrift landt in een maatwerkbesluit en moet altijd in het individuele geval door het bevoegd gezag gemotiveerd worden. Met het aanpassen van de bouwregelgeving creëert het kabinet nieuwe bevoegdheden voor gemeenten. Het kabinet roept gemeenten ook op om hier actief gebruik van te maken zodat waar mogelijk elk dak wordt benut als zonnedak.’

Freonen-actie
Het nieuwe regeringsbeleid sluit uitstekend aan bij de Freonen-actie Meer zon op dak. Ondernemers uit Fryslân, toenmalig gedeputeerde Michiel Schrier en de Freonen fan Fossylfrij Fryslân ondertekenden hiervoor vrijdagochtend 8 maart 2019 gezamenlijk een intentieverklaring bij Bourguignon Leeuwarden voor meer zonnepanelen op Friese bedrijfsdaken. De betrokkenen wilden hiermee de opwekking van duurzame energie door zonnepanelen in Fryslân stimuleren. Een actie die zeer succesvol verloopt en tientallen ondernemers in Fryslân ondersteunt bij het verkrijgen van zonnepanelen, met behulp van de SDE+ subsidie.

Lees hier de brief van minister Wiebes.

Bekijk hieronder enkele foto’s van de ondertekening op 8 maart jl.:

Intentieverklaring meer zonnepanelen op daken

De intentieverklaring voor meer zonnepanelen op Friese bedrijfsdaken