Mooi verslag Zomerborrel in RondOm-media

In de juli-editie van RondOm Leeuwarden, Drachten, Sneek, Heerenveen en De Stellingwerven staat een prachtig verslag over de Zomerborrel van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân en Circulair Friesland. In het verhaal blikt men terug op het inspirerende programma van donderdag 4 juli in De Fabriek Leeuwarden.

RondOm
Wil je het verslag teruglezen? Lees het artikel hier:
https://issuu.com/zichtopmedia/docs/rol_lwd_20190713/4