Mooie Freonen-samenwerking Van Wijnen en Friesland College

Onderwijsinstelling Friesland College en bouwonderneming Van Wijnen, beiden Freon fan Fossylfrij Fryslân, hebben samen een win-winsituatie gecreëerd. Door leermeesters van Van Wijnen te koppelen aan studenten stomen ze een nieuwe generatie vakmannen klaar voor de arbeidsmarkt.

Nieuwe vakmannen
‘Friesland College en Van Wijnen kennen een lange traditie van samenwerking’, aldus Abel Veldman, opleidingsmanager Techniek & Technologie. ‘Deze heeft zich in de loop der jaren geïntensiveerd richting samenwerking in praktijkroutes.’ Jelle Haisma, directeur bij Van Wijnen Vastgoedbeheer Noord, ziet eveneens voordelen in het partnerschap. ‘Wij zijn naarstig op zoek naar nieuwe vakmannen en daar is dit een unieke opleiding voor’. Daarmee verwijst Haisma naar het feit dat er dagelijks een onderhoudsman van Van Wijnen te vinden is binnen de gebouwen van Friesland College. Die begeleidt een of meer studenten tijdens zijn activeiten.

Leermeester
Ook docent Reinier Sotthewes toont zich enthousiast. ‘Wij hebben op een gegeven moment gezegd: wat zou het mooi zijn als Van Wijnen als leermeester en -bedrijf binnen Friesland College periodiek onderhoud en een aantal andere onderhoudszaken gaat regelen. Als leermeester, samen met studenten.’ Deze leermeesters vanuit Van Wijnen geven studenten inzicht in de dagelijkse vakwerkzaamheden en stomen hen klaar voor de arbeidsmarkt.

Bekijk de bijbehorende video van Van Wijnen:

Security Check Required

null