Mooie klassering Freonen in nationale Duurzame 100 Trouw

De Freonen fan Fossylfrij Fryslân staan op de 18e plaats in de landelijke Duurzame 100 van dagblad Trouw. Daarmee zijn de Freonen het best scorende initiatief uit Friesland. De lijst rangschikt duurzame burgerinitiatieven vanuit het hele land. De toprangschikking van de Freonen is te danken aan ‘nieuwe ideeën die de transitie naar duurzame fossielvrije energie vooruit helpen’.

Stichtingsvoorzitter Gerben Gerbrandy en projectleider Bouwe de Boer waren aanwezig tijdens de bekendmaking op donderdagavond 7 oktober in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. De Boer sprak tijdens het avondvullende programma de zaal toe en vertelde daar over de duurzame ambities van de Freonen. “Dit is een netwerk van doeners. Fossylfrij Fryslân is uitgegroeid tot een stevig netwerk van Freonen (vrienden) die van onderop bouwen aan een schone Friese regio”, vertelt jurylid Klaas Sietse Spoelstra.

Eerdere klasseringen

Zes jaar geleden stond projectleider Bouwe de Boer voor het eerst in de Duurzame 100 van Trouw, op nummer 26. Toen werd hij al omschreven als ‘een nuchtere, noeste werker, nooit op kantoor, altijd op pad’. De jury zei destijds: “De Boer is een ambtenaar die binnen de overheid dingen voor elkaar krijgt, die anderen niet lukken.” Ditmaal staan de Freonen fan Fossylfrij Fryslân – met De Boer als kopman – op de lijst.

Over de Freonen fan Fossylfrij Fryslân

De Freonen fan Fossylfrij Fryslân zijn een groep van ruim 130 Friese bedrijven, onderwijsinstellingen en (lokale) overheden. Samen zetten zij zich sinds 2017 in voor een spoedige transitie naar een fossielvrij Fryslân. Om dit ambitieuze doel te realiseren, richten zij zich op verduurzaming van thema’s als mobiliteit, mkb, woningen en energie.