Nederlander fel tegen afschaffing salderingsregeling

Uit onderzoek blijkt dat veruit de meeste Nederlanders niet op de afschaffing van de salderingsregeling zitten te wachten. Daarnaast vindt men dat de overheid een additionele oplossing zoals de thuisbatterij dient te subsidiëren.

*Het onderzoek is uitgevoerd door Continews in opdracht van Freon Soly. Dit onderzoek is uitgevoerd binnen een ISO-gecertificeerde onderzoekspool van 37.000 deelnemers met een n van 1178. De uitkomsten zijn significant voor Nederlandse huizenbezitters. De deelnemers zijn minimaal 30 jaar oud en eenpersoonshuishoudens zijn uitgesloten.

Laatste land waar saldering nog bestaat

De overheid is van plan om de salderingsregeling af te bouwen. Volgens het nieuwe plan mag je vanaf 2025 elk jaar iets minder salderen. Vanaf 2031 kan je niets meer salderen. Hierdoor wordt de terugverdientijd langer. Morgen, zes februari, neemt de Eerste Kamer het definitieve besluit. In andere landen is het recht op saldering al eerder afgeschaft.

Heldere mening

Consumenten zijn een duidelijke mening toegedaan. Meer dan 85% zegt tegen de afschaffing van de regeling te zijn. Al verwacht 66% van hen wel dat de Eerste Kamer zal instemmen met het besluit. Net minder dan 85% is van mening dat de overheid met een alternatief zal moeten komen indien de regeling wordt afgeschaft, zoals subsidie op een thuisbatterij.

Garanties vanuit de overheid

Belangenverenigingen de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis stelden eerder dat de terugverdientijd bij afschaffing te hoog wordt. Zij willen onder andere dat het kabinet moet garanderen dat consumenten hun investering in zeven jaar terugverdienen. Een ruime meerderheid van 88% is het eens met deze stelling.

Er is perspectief nodig

Volgens zonne-energie bedrijf Soly moeten we vooral kijken naar oplossingen en alternatieven. Medeoprichter Milan van der Meulen: “Na de berichtgeving over terugleveringskosten en mogelijke uitval van omvormers, volgt nu de eventuele afschaffing van de salderingsregeling. Zonnepaneeleigenaren krijgen wel de rekening maar niet de oplossing. Je merkt dat de consument smeekt om perspectief. Bijvoorbeeld een subsidie op de thuisbatterij.”