NHL Stenden behaalt SDG Predicaat

Freon NHL Stenden heeft het SDG Predicaat in de wacht gesleept. Mathijs Rutten, directeur Campus & Facility Management en Fréderique Amting, Project- en Procesondersteuner Duurzaamheid bij de onderwijsinstelling, ontvingen de bekroning uit handen van wethouder Evert Stellingwerf (Freonen-gemeente Leeuwarden). “NHL Stenden bewijst dat duurzaamheid niet slechts een loze belofte is, maar iets dat concreet kan worden bereikt door toegewijde actie. De inspanningen van de hogeschool vormen een inspiratiebron voor anderen en dragen bij aan een betere toekomst in lijn met de SDG’s (Sustainable Development Goals)“, vertelde de wethouder.

Sustainable Development Goals

“We zijn er trots op hoe wij als hogeschool met duurzaamheid bezig zijn. Mooi dat onze inzet wordt gezien en beloond!”, reageert Mathijs Rutten op de eigen website van NHL Stenden. “Door studenten te leren om vanuit een breed multidisciplinair perspectief naar de wereld te kijken, leren we ze duurzaam te denken”, vervolgt hij.

“Ook verminderen we ongelijkheid (SDG 10) met initiatieven zoals het Inclusive Community Lab. Andere voorbeelden van het concretiseren van diverse SDG’s zijn de genderneutrale toiletten (SDG 5 Gendergelijkheid) en de Dopper Watertaps waarmee we het gebruik van herbruikbare waterflessen promoten. Met andere woorden: in alles wat onze hogeschool doet, speelt duurzaamheid een belangrijke rol. En dat kunnen we niet alleen, samen met onze partners blijven we de SDG-doelen nastreven.”

Foto: NHL Stenden