NHL Stenden in Ondernemend Friesland: 'Opleiding Bouwkunde zit in lift'

De bouwopleiding van Freon NHL Stenden wordt uitgebreid besproken in de nieuwste editie van Ondernemend Friesland. Docenten/onderzoekers Hans Schaeffer, Kurt Boomgaard, Tom Smits, Friso Brouwer en Anne Visser delen in het magazine hun visie. Het thema duurzaamheid maakt daar een wezenlijk onderdeel van uit.

Bio-based materials

‘De bouwwereld – en dus ook de opleiding – is enorm in beweging, bijvoorbeeld op het gebied van materialen en technieken’, vertelt Boomgaard. ‘De overheid stelt hoge eisen aan duurzaamheid. De twee grote problemen die daarbij spelen: energie en grondstoffen. Daarin zijn al slagen gemaakt. Materialen worden hergebruikt en ontwikkeld, proces- en productiemethodes aangepast – denk aan bio-based materials, print- en assemblagetechnieken, robotisering en het goed samenwerken van architecten, aannemers en bouwers.’

Integrale oplossingen

Ook de ambitie vanuit de overheid om binnen 10 jaar liefst een miljoen woningen te bouwen passeert de revue. Smits: ‘De eerste vraag is: is het echt nodig? Daarna: op welke wijze pakken we dit aan om vervolgens integrale oplossingen te bedenken die bijdragen aan een duurzame leefomgeving?’

Curriculum

Schaeffer benadrukt de aandacht voor duurzaamheid binnen het aanbod van NHL Stenden. ‘De CO2-uitstoot, de opwarming van de aarde, al die vraagstukken over duurzaamheid lopen door ons curriculum heen! Die zijn vervlochten in de opleiding. Wij leiden op voor de toekomst.’

Lees het gehele artikel van Ondernemend Friesland hier

Foto: screenshot magazine Ondernemend Friesland (met een foto van Freon Team Horsthuis)