Nieuw Koploperproject in Noardwest-Fryslân na zomervakantie 2020

Ondernemers uit Noardwest-Fryslân kwamen donderdag 9 juli bijeen tijdens een inspiratiebijeenkomst bij Zijlstra Beroepskleding in Franeker omtrent het Koploperproject duurzaam ondernemen. Dit project, dat na de zomer van 2020 in deze regio wordt uitgevoerd door Freonen DZyzzion en Ekwadraat, heeft als doel om vooruitstrevende MKB-ondernemers en andere organisaties de kennis, tools en het netwerk te bieden om duurzaam te innoveren en beter in te spelen op de transitie naar een klimaatneutrale, circulaire en inclusieve economie.

Koploperproject

De aanwezige ondernemers reageerden zeer positief op de presentaties van onder meer Jaap de Vries – initiatiefnemer van het eerste Koploperproject in 2010 – en Michiel van der Stel (Van Ginkel Groep uit Hoogezand). De ondernemers gaven aan vrijwel zeker mee te doen aan het project. Zo ook gastheer Joop Zijlstra: ‘Ik ben onder de indruk. Het is nog completer en praktischer dan ik dacht’. Ook de aanwezige medewerkers vanuit Freonen-gemeente Waadhoeke toonden zich enthousiast. Naast de eerste shortlist van een zevental bedrijven is er nog ruimte voor meer bedrijven uit de regio. De totale deelnemersbijdrage is €3.133. Daarvan kunnen MKB-bedrijven €1.500 terug krijgen via de Friese MKB Voucherregeling.

Voordelen deelname

Van der Stel besprak zijn positieve ervaringen met het Koploperproject: ‘Wij zijn in onze groep allemaal klant van elkaar geworden. De deelname van ons bedrijf aan het Koploperproject was een van de beste investeringen die we tot nu toe hebben gedaan. Het levert niet alleen veel op, maar is ook hartstikke leuk’. Ook besprak Van der Stel de duurzame maatregelen die hij nam, zoals elektrisch rijden, gasloos verwarmen, milieuvriendelijke schoonmaak en terreinonderhoud, het opzetten van een speciaal bedrijf met oplossingen voor fossielvrij verwarmen, andere vormen van aanbesteden en nog veel meer.

Meedoen

Ook meedoen? Meer informatie vind je hier. Direct aanmelden kan bij Robert Veltman van Zijlstra Beroepskleding (06-83 90 26 80 / robert@zijlstraberoepskleding.nl) of Jaap de Vries van DZyzzion (06 – 55 83 72 73 / info@dzyzzion.nl).

Lees verder op de website van DZyzzion:

Impuls voor duurzaam ondernemen door MKB-koplopers in Fryslân

Op uitnodiging van Zijlstra Beroepskleding in Franeker, kwam vandaag een aantal ondernemers uit Noardwest Fryslân bijeen voor een inspiratiebijeenkomst over het Koploperproject duurzaam ondernemen. Het is de bedoeling dat er na de zomervakantie een nieuw Koploperproject van start gaat in de regio.