Nieuwe aanbieders deelscooters en -fietsen in Freonen-gemeente Leeuwarden

Go Sharing en Check zijn de komende twee jaar de nieuwe aanbieders van deelscooters in Freonen-gemeente Leeuwarden. Komende maand bereiden de twee aanbieders zich voor om elk 175 deelscooters in de stad te plaatsen. In dezelfde periode van 2 jaar zullen Bolt en Go Sharing elk 200 deelfietsen aanbieden in de gemeente. Dit betekent een uitbreiding van het huidige aanbod. Momenteel zijn er in totaal ongeveer 230 deelscooters van Check in de stad. De plannen passen binnen het vergunningenkader dat eerder is vastgesteld door het college.

Wethouder Evert Stellingwerf: “De deelscooters en -fietsen geven verkeersdeelnemers meer opties om zich door de gemeente te verplaatsen. Deze ontwikkeling sluit aan bij de ambities om slimme vormen van mobiliteit te stimuleren. Deelvervoer is vaak goedkoper, sneller, duurzamer dan het gebruik/bezit van een eigen auto. Deelmobiliteit kan daardoor helpen bij het terugdringen van het ruimtegebruik van de auto in de stad”.

Regels die in de vergunning staan

Om grip te houden op deelmobiliteit in de stad heeft Gemeente Leeuwarden een vergunningskader opgesteld. Hier moeten de aanbieders zich aan houden. In een aantal gebieden mogen geen scooters worden geparkeerd. Stoepen moeten voor iedereen toegankelijk blijven. Er moet bijvoorbeeld minimaal 1,20 meter ruimte op een stoep overblijven bij het parkeren. Daarnaast moeten aanbieders van scooters en fietsers geparkeerde voertuigen binnen een vastgestelde periode weer ophalen.

“Met het vergunningenkader willen we de toegankelijkheid van de openbare ruimte waarborgen en fout geparkeerde scooters voorkomen. Samen met de aanbieders gaan we ook kijken naar vakken waar de scooters en fietsen geparkeerd kunnen worden. Zo’n parkeervak krijgt dan een functie als hub. Dit is een plek waar verschillende soorten verkeer samenkomen, zoals openbaar vervoer en fietsenstallingen”, geeft wethouder Stellingwerf aan. 

Vergunning van 2 jaar

Er waren drie aanbieders die een vergunning voor deelscooters hadden aangevraagd. Door middel van een loting bij de notaris is bepaald welke twee aanbieders het zouden worden. Voor deelfietsen hadden 2 exploitanten een vergunning aangevraagd. De vergunning is 2 jaar geldig.

Deelauto’s

In de stad Leeuwarden zijn ongeveer 15 deelauto’s. Deze zijn van Greenwheels of Mywheels. In de dorpen rond Leeuwarden lopen een aantal initiatieven van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân om ook daar deelauto’s te lanceren: www.buurtbestuurders.nl.