Nieuwe Freon: Energie Coöperatie BUITENgewoon Duurzaam UA

Energie Coöperatie BUITENgewoon Duurzaam UA voegt zich bij de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. De coöperatie heeft onder meer als doel de energetische renovatie van grondgebonden rijwoningen in Heerenveen betaalbaar te maken voor de woningeigenaren. Het motto? ‘Organiseren maakt betaalbaar’.

Energie Coöperatie BUITENgewoon Duurzaam

Het resultaat is een coöperatief energiedienstenbedrijf dat er voor zorgt dat het ook voor mensen met een laag inkomen interessant en toegankelijk is om de energievraag van hun koopwoning naar beneden te brengen en die duurzaam te laten leveren. Het resultaat is verder dat het verdienmodel van deze operatie en zeggenschap daarover bij de gemeenschap zelf blijft en dat met name lokale bouwbedrijven betrokken zijn bij de uitvoering. Het resultaat is tenslotte dat de woningeigenaar garanties wordt geboden, zij niet zelf een lening maar een dienst aan hoeven gaan en bedrijven anders leren samenwerken om die dienst over langere tijd te leveren.

Heel Heerenveen

De financiering gaat dan niet zitten in hypotheekportefeuilles, maar in projectfinanciering van de reële Heerenveense economie. Dirk Bezemer van de Universiteit Groningen noemt dit in zijn boek ‘Een land van kleine buffers’ de functionele financiering. Daar is het product van dit energiedienstenbedrijf een voorbeeld van. Het verdienmodel van een coöperatief energiedienstenbedrijf is gebaat bij snelle invoering in pilots en in het schaalvoordeel van de herhaling. Dan is het verstandig dat te doen in heel Heerenveen. Een coöperatief Energiedienstenbedrijf dat de renovatie van bestaande grondgebonden rij-koopwoningen in heel Heerenveen op zich neemt.