Nije Westermar in Freonen-gemeente Tytsjerksteradiel meest duurzame sportlocatie van Fryslân

Freonen-gemeente Tytsjerksteradiel wilde met sporthal de Nije Westermar in Burgum een duurzame accommodatie bouwen. Het gebouw heeft energielabel A++++. Dit is het hoogste energielabel en daarmee is de Nije Westermar de meest duurzame sportlocatie van Fryslân.

Duurzaamheid

Ook op andere elementen van duurzaamheid presteert het gebouw goed. Het aandeel hernieuwbare energie is ruim 80% en op circulariteit scoort de sporthal een 7,8. “Duurzaam en circulair bouwen is een belangrijk thema uit het coalitieakkoord. Wij willen hierin een voorloper en met de Nije Westermar geven wij het goede voorbeeld,” aldus wethouder Andries Bouwman. De sporthal is beoordeeld op vijf thema’s: Energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. En haalde gemiddeld een 8.

Samenwerking

“De sporthal is tot stand gekomen door een succesvolle co-creatie met de gemeente, FC Burgum en het Burgerinitiatief”, aldus wethouder Gelbrig Hoekstra. Daar mogen we best trots op zijn.” In oktober 2020 was de oplevering, een officiële opening komt er wanneer de coronamaatregelen het toelaten. De Nije Westermar wordt voor meerdere sporten gebruikt, zoals voetbal, turnen en acro, dansen, badminton, tafeltennis en volleybal.

Sportaccommodatie van het jaar

De Nije Westermar in is ook de race voor de titel Sportaccommodatie van het jaar, een initiatief van NOC*NSF, Kenniscentrum Sport & Bewegen, Mulier Instituut, RVO en Vakbeurs Sportaccommodaties. Met deze award willen de partijen sportverenigingen inspireren en uitdagen tot het verduurzamen van hun accommodatie, met als doel een toekomstbestendige en duurzame sportsector. Op 22 april a.s. wordt de prijswinnaar bekend gemaakt.

Foto: Kees Noppert (Burgerinititief), wethouder Andries Bouwman (duurzaamheid), wethouder Gelbrig Hoekstra (sport) en Douwe Jan Douma (bestuurslid facilitaire zaken FC Burgum)