NIVO gebruikt regenwater voor glasbewassing opdrachtgevers

Freon NIVO gebruikt al het regenwater dat valt op het 1200 m2 grote dak van haar pand in Leeuwarden voor het wassen van ramen van opdrachtgevers. “Het gaat hierbij om een duurzame innovatie”, zo meldt onze Freon. “In 2023 heeft NIVO, in samenwerking met Mijn Waterfabriek en Hemelwatertechniek, onderzoek verricht naar de mogelijkheden van het opvangen van regenwater om dit vervolgens te filteren naar osmosewater voor gebruik in glasbewassing bij haar opdrachtgevers. Deze samenwerking heeft geleid tot een concreet plan waarmee NIVO haar leidingwaterverbruik met maar liefst 40% kan verminderen door over te stappen op regenwater.”

Osmosewater

“Dit is een aanzienlijke verduurzaming binnen de sector en een duidelijk voorbeeld van hoe innovatie kan bijdragen aan een beter milieu”, vervolgt onze Freon. “Eind 2023 heeft NIVO twee ondergrondse opslagtanks geïnstalleerd, elk met een capaciteit van 20m³, waarin het opgevangen regenwater wordt opgeslagen. Via een pomp- en voorfiltersysteem wordt dit regenwater door een osmose-installatie geleid en omgezet in osmosewater dat geschikt is voor glasbewassing.”

Duurzaamheid

“Dit project is een goed voorbeeld van hoe je duurzaamheid in de dagelijkse bedrijfsvoering kunt gebruiken. Het laat zien dat NIVO zijn best doet om het milieu te helpen en te werken aan een groenere toekomst.”

“De noodzaak van dergelijke initiatieven wordt verder onderstreept door het recente artikel van Jelle Hannema, topman van Vitens, waarin hij benadrukt dat Nederlanders anders moeten omgaan met drinkwater. NIVO’s project sluit naadloos aan bij deze oproep door actief bij te dragen aan de reductie van drinkwatergebruik en het promoten van duurzaam waterbeheer.”