Noorden geeft handen en voeten aan ambitie emissievrij te worden

De drie noordelijke provincies en grote steden in Noord-Nederland slaan de handen ineen om de logistiek in het Noorden schoner, slimmer en efficiënter te maken. De drie provincies en de steden Leeuwarden, Groningen, Emmen en Assen hebben hiermee een begin gemaakt met het opstellen van de ‘Agenda Logistiek Noord-Nederland’. Hierin staan concrete stappen en projecten die bij moeten dragen aan Zero-Emissie Noord-Nederland in 2035. Ook andere steden en gemeenten worden uitgenodigd om aan te haken bij het plan om emissievrij te worden.

In het programma ‘Slim en Groen onderweg‘, wordt de komende jaren langs 13 actielijnen toegewerkt naar een emissievrij Noord-Nederland. Eén daarvan is logistiek. In de Agenda Logistiek Noord-Nederland, waar eind 2020 mee is ingestemd door de verschillende overheden, zijn diverse projecten en pilots opgenomen die minder en schonere logistieke kilometers faciliteren en stimuleren. Hierbij is niet alleen gekeken naar de wensen van de overheden: Er is ook gesproken met ondernemers, brancheorganisaties en kennisinstellingen over de kansen en uitdagingen die zij zien.

Duurzame logistiek

Een voorbeeld van de acties die in 2021 worden uitgevoerd of opgestart, is het harmoniseren van het toegangs- en ontheffingenbeleid in binnensteden. Dit heeft als meerwaarde dat voor elk zelfde type stad hetzelfde beleid geldt zodat er duidelijkheid kan worden geboden aan zowel overheden en ondernemers als aan leveranciers. Daarnaast worden er pilots uitgevoerd met pakketkluizen op bijvoorbeeld hubs en ANPR -camera’s in binnensteden (dat zijn slimme camera’s met kentekenregistratie). Ook worden de kansen maar ook de wensen vanuit logistieke partijen verkend wat betreft de inzet van waterstof en elektrische logistieke voertuigen in Noord-Nederland. Parallel hieraan zijn de drie noordelijke hoofdsteden ook al bezig met hun eigen ambities voor de zero-emissie binnenstad. Zo zetten de gemeenten Groningen en Assen in op een zero-emissiezone in 2025.

Digitaal platform

De website www.LogistiekNoord.nl is het digitale platform waar de logistieke ontwikkelingen en de uitvoeringsagenda samenkomen. Hier worden succesvolle projecten gedeeld en kunnen overheden en ondernemers van elkaars ervaringen leren. De site is tevens een inspiratiebron voor iedereen die zich wil inzetten voor een emissievrij Noord-Nederland. De projecten en de pilots moeten eraan bijdragen dat ook ondernemers en andere belanghebbenden de transitie naar schoner en slimmer goederenvervoer kunnen maken.

‘Samenwerken om krachtiger te zijn’

Noord-Nederland is het eerste landsdeel waarvoor overheden gezamenlijk een logistieke agenda hebben opgesteld. Logistiek is immers een sector en activiteit die zich per definitie niet aan grenzen houdt. De noordelijke samenwerking op het logistieke vlak is bijzonder en is ook in Den Haag opgevallen. Gert Jan Prummel, secretaris van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek zegt hierover: “Overheden in Noord-Nederland hebben de opgave breed opgepakt. Ze willen juist samenwerken om krachtiger te zijn. Groningers, Friezen en Drenten zijn doorgaans behoorlijk verschillend, maar hierin is hun visie gelijk. Ze kijken niet alleen naar Den Haag, maar ook naar elkaar én over de grens.”

De Agenda Logistiek Noord-Nederland wordt gecoördineerd vanuit Regio Groningen-Assen. Meer informatie over de slimmere logistiek van Noord-Nederland en Zero Emissie logistiek is te vinden op www.LogistiekNoord.nl.