Noorden met 10.000 ‘energie-studenten’ klaar voor energietransitie; is het genoeg?

Onlangs verscheen ‘Talent in Beeld’, een monitor van energiegerichte studenten en daarmee het specifiek opgeleide arbeidspotentieel in Noord-Nederland. Het overzicht is samengesteld door NOM en New Energy Coalition en is een inventarisatie van de ‘energie-studenten’ die als zodanig benoemd zijn bij MBO, HBO en WO in Noord-Nederland. Van de bijna 125.000 studenten zijn in het onderzochte academisch jaar 2019/20 zo’n 10.000 aangemerkt als energie-student. Daarmee komt 1 op de 12 afstuderende studenten met energiekennis op de arbeidsmarkt. Ruim 7.000 hiervan zitten op het MBO en 2.700 in het hoger onderwijs. De monitor zal jaarlijks een bruikbaar beeld geven van het beschikbare potentieel voor de energie-gerelateerde arbeidsmarkt en ondersteunt daarmee het vestigingsklimaat voor energie-bedrijvigheid in de regio.

Energietransitie Noord-Nederland

De energietransitie is in Noord-Nederland in volle gang. De traditionele aardgassector gestoeld op het Groninger veld wordt afgebouwd en tegelijkertijd staan er enorme investeringsplannen op het gebied van bijvoorbeeld waterstof klaar. De energietransitie vraagt naast de investeringen in techniek ook om investering in voldoende en juist-geschoolde mensen. Talloze rapporten van internationale denktanks wijzen erop dat groen herstel een grote groei aan banen oplevert. Zo meldde Algemeen Dagblad onlangs nog dat enkel de waterstofeconomie ons alleen in Nederland al 23.000 tot 41.000 banen zal opleveren.

Voor de bedrijvigheid in de regio is de juiste match in arbeidspotentieel een belangrijke factor. Daarvoor stelden NOM en New Energy Coalition de Monitor Talent in Beeld samen.

Energiesysteem

Zonder de juist opgeleide mensen die (gaan) werken in de nieuwe energiesectoren komt de energietransitie in de knel. ‘Het gaat dan niet alleen om mensen met technische kennis en vaardigheden, maar ook om studenten en professionals als juristen, economen, communicatiemensen, planologen, noem maar op. Vrijwel alle aspecten van het dagelijks leven raken aan ons energiesysteem en omgekeerd. En daar hebben we de juist-opgeleide mensen voor nodig,’ aldus Hielke Hekman, programmamanager Human Capital van New Energy Coalition.

Toekomstige arbeidsmarkt

De afgelopen jaren hebben kennisinstellingen als Hanzehogeschool, RUG en noordelijke ROC’s hard gewerkt aan onderwijs- en onderzoeksprogramma’s gericht op de energietransitie. ‘En dat vertaalt zich inmiddels in een groeiende groep ‘energie-geïnteresseerde’ studenten en (af)studerenden: in het Noorden bijna 17.500! Daaruit blijkt de groeiende bewustwording en belangstelling voor de energietransitie, en het geeft goede hoop op beschikbare mensen met gerichte kwalificaties. Of de juiste match ontstaat in de toekomstige arbeidsmarkt, is de vraag en daar helpt de nu ontwikkelde Monitor bij. Zeker als we straks jaarlijks bijgewerkte cijfers hebben.’

Het is met deze Monitor in de hand goed om te kijken naar wat er allemaal nog aan opleidingen en nieuw arbeidspotentieel nodig is, het brengt ook in beeld wat voor talent er al in de regio beschikbaar is. ‘Dit is van belang voor de regionale arbeidsmarkt, we kunnen beter analyseren waar de eventuele mismatch ontstaat,’ aldus Soraya Aimée Ludema, Project Manager Foreign Direct Investment bij de NOM . ‘Maar deze informatie geeft ook een impuls aan het vestigingsklimaat van (internationale) bedrijven in de energietransitie. We kunnen namelijk nu nog beter laten zien wat de regio aan talent te bieden heeft.’

Energy College

In de monitor is gebruik gemaakt van de gegevens van de MBO’s die zijn aangesloten bij Energy College (7 ROC’s in Groningen, Friesland, Drenthe), de Hanzehogeschool Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. In de toekomst sluiten mogelijk andere onderwijsinstellingen in (Noord) Nederland aan. De monitor wordt jaarlijks bijgewerkt en gepubliceerd. De Monitor ‘Talent in Beeld’ is beschikbaar via de websites van de NOM en van New Energy Coalition.