Omrin maakt wereld door samenwerking schoner en duurzamer

De duurzaamheidsambities van Freon Omrin reiken inmiddels buiten de eigen provinciegrenzen. Door samenwerking met andere partijen hoopt het bedrijf fossielvrije concepten vooruit te brengen. ‘Fossielvrije afvalinzameling is voor ons de nieuwe norm’, vertelt Jelmar Helmhout, hoofd communicatie bij Omrin.

Naast inzameling van afval zorgt het bedrijf ook voor verwerking en hergebruik hiervan. Een derde van het restafval bestaat uit organisch materiaal, wat het bedrijf op Ecopark de Wierde in Heerenveen in groengas transformeert. Ruim tachtig procent van Omrin’s wagenpark rijdt inmiddels op deze fossielvrije brandstof. Andere bedrijven hebben hier eveneens baat bij, stelt Helmhout. ‘In samenwerking met Scania-leverancier Rinsma uit Berlikum, en eerder ook met IVECO, ontwikkelen we groengasvoertuigen met een grotere actieradius en meer trekkracht. Hierdoor worden deze voertuigen ook aantrekkelijk voor andere partijen. Scania heeft het concept inmiddels landelijk binnen de eigen range geïntroduceerd, waardoor ook andere afvalinzamelaars mee kunnen doen aan dit fossielvrije inzamelconcept. Het gaat ons om de beweging, het is geen wedstrijd.’

Innovatie
De tijden dat Omrin enkel een Fries bedrijf was, zijn voorbij. Inmiddels kent de organisatie ook aandeelhoudende gemeenten in Groningen, de Rijnmond-regio en op de Veluwe. ‘Met hen maken we afspraken over inzameling en verwerking van afval, maar ook over innovatie op het gebied van duurzaamheid. Fossielvrij rijden is daar uiteraard een voorbeeld van. Niet alleen door ons, maar ook door andere bedrijven. Zelf rijden we nu voor een steeds groter deel op groengas en groene stroom. Het streven is natuurlijk om in de toekomst naar 100 procent fossielvrij te gaan. Dat vergt nog wel doorontwikkeling van de techniek.’

Onlangs sloot het bedrijf een samenwerking met Freon OrangeGas, de aanbieder van alternatieve, duurzame brandstoffen. Er verschijnen namelijk steeds meer groengastanklocaties in de regio, zoals onlangs in de gemeente Waadhoeke; de eerste binnen dit gebied. Daar ontving OrangeGas van Omrin symbolisch officiële groengascertificaten. ‘Deze certificaten tonen aan dat alle OrangeGas-locaties gegarandeerd met groengas uit afval worden afgevuld’, legt Helmhout uit. ‘Zo brengen we in samenwerking met andere partijen het groengasconcept vooruit. In bepaalde regio’s garanderen wij ook een minimumafname, omdat onze voertuigen daar fossielvrij inzamelen.’

Duurzaamste bedrijf
De duurzame visie van Omrin werd eind 2019 beloond, toen de onderneming werd uitgeroepen tot ‘Duurzaamste bedrijf van Nederland’. Een comité met onder meer Marjan Minnesma (Urgenda) als voorzitter en Maria van der Heijden (MVO Nederland) als lid waardeerde onze Freon het best. ‘Het is een hele eer en ook een bevestiging dat we op de goede weg zijn’, aldus het hoofd communicatie. ‘De manier waarop wij samenwerken in de keten, bezig zijn met innovatie en de bouw van communities, kon op instemming rekenen van de vakjury. Dat is precies onze strategie en ambitie: door samenwerking de wereld schoner en duurzamer maken. Niemand kan het alleen. Sterker nog, dat moet je ook niet willen.’

Een van de samenwerkingen die Omrin een warm hart toedraagt, speelt zich af binnen het netwerk van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. Al enkele jaren is het bedrijf naar volle tevredenheid Freon. ‘Het is voor Omrin belangrijk om regionale initiatieven te ondersteunen’, verklaart Helmhout. ‘We leggen graag verbindingen om onderdeel van een groter geheel te zijn. Daar waar we kunnen, ondersteunen we de Freonen-gedachte, hetzij financieel, hetzij door deelname aan projecten als de Elfwegentocht in 2018. Wij reden destijds mee als rode lantaarnwagen tijdens de Slotparade. Dat is ook onze rol: wij zijn een afvalbedrijf en zetten ons in voor een schone wereld. Zo probeert Omrin het goede voorbeeld te geven en mensen te stimuleren ook fossielvrij te reizen.’ Voor het bedrijf zelf heeft duurzaam vervoer echter weinig geheimen meer. ‘Bij ons is het elke dag al Elfwegentocht’, lacht de communicatie-voorman.

Noordelijke voorbeeldfunctie
Helmhout proeft vanuit de rest van Nederland waardering voor de Friese duurzaamheidsinzet. ‘Ze weten vaak niet exact wát we doen, maar zeggen wel: wow, wat doen jullie allemaal in het Noorden? Momenteel onderzoeken we of we het Noorden als Smart Region nog meer kunnen profileren, als variant op de bekende Smart City. Richting omringende regio’s kunnen we onze activiteiten nog sterker uitdragen. Dat is onze ambitie voor de komende periode: de rest van het land, en daarna wellicht Europa, wijzen op het mooie voorbeeld dat het Noorden is. We mogen best wat trotser zijn op wat we hier voor elkaar krijgen.’

Tekst: Richard Tjalsma