Omrin presenteert duurzaamheidsjaarverslag 2022

Freon Omrin heeft haar duurzaamheidsjaarverslag van het jaar 2022 gepubliceerd. “Een jaar waarin we verder investeren in innovatie voor een schone en duurzame regio”, meldt onze Freon. “Samen met onze aandeelhouders én jou als inwoner hebben we mooie resultaten geboekt.”

Met mooie resultaten doelt Omrin onder meer op een scheidingspercentage van 74,2% (in 2021 betrof dit nog 71%), terwijl bijna driekwart van de Omrin-voertuigen op uit afval verkregen groengas rijdt, fossielvrij dus. Ook werkt het bedrijf voor steeds meer gemeenten: het gaat op dit moment om liefst 35 gemeentelijke organisaties.

“We zijn trots op de resultaten van 2022”, stelt Omrin het duurzaamheidsjaarverslag. “Het zijn uitkomsten die passen bij onze gezamenlijke ambitie om de wereld schoner en duurzamer te maken en de circulaire economie te versnellen. Dat het samen écht kan, tonen onze resultaten aan.”

Bekijk een video over het duurzaamheidsjaarverslag van Omrin: