Omrop Fryslân bezoekt Centrum Duurzaam van Freon ROC Friese Poort

Op woensdag 19 december 2018 bezocht Omrop Fryslân het Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort. Hier maakte de omroep een televisiereportage over de kansen van techniekstudenten in de duurzaamheidssector.

Duurzame technieken
De Friese omroep signaleert de inspanningen vanuit ROC Friese Poort om jongeren warm te maken voor duurzame technieken. ‘Het bedrijfsleven en de Friese Poort werken nauw samen om jongeren hiervoor enthousiast te maken en om hen op te leiden. Aan dat soort mensen is namelijk veel behoefte bij bouw- en installatiebedrijven. Een groot deel van de jongeren is nog steeds niet geïnteresseerd in die techniek’, zo meldt het medium.

Het artikel vervolgt: ‘Maar door samenwerking met het bedrijfsleven en door naar vmbo-scholen te gaan, om de opleiding te promoten, lukt dat steeds beter. Het centrum is nu vijf jaar geopend. En met succes. De jongeren die hier een opleiding volgen, zijn zeker van een baan, zegt installateur en docent Jelle van der Galiën.’

Freon ASN Installaties
Van der Galiën is manager Verkoop bij Freon ASN Installaties, een installatiebedrijf uit Dokkum. Het bedrijf onderhoudt goede banden met Centrum Duurzaam van ROC Friese Poort en verzorgde op 19 december 2018 een gastles aan de studenten.

Bekijk hieronder de reportage van Omrop Fryslân: