Online informatiebijeenkomst over collectieve zonnedaken op 16 maart

In de provincie Friesland zijn veel grote daken van minimaal 500m2 die mogelijk een zonnedak kunnen worden. Door zonnepanelen op een dak te plaatsen is het niet langer enkel een dak. Het is een dak met meerwaarde. De dakeigenaar draagt zo aanzienlijk bij aan de energietransitie en door het dak (deels) beschikbaar te stellen aan een lokale energiecoöperatie ontvangt de eigenaar huur. Daarnaast genieten ook omwonenden van de groene energieopbrengst. Speciaal voor dakeigenaren organiseert Stichting Buurkracht op woensdag 16 maart om 20.00 uur hierover het online webinar Een collectief zonnedak, iets voor u?

Webinar

Tijdens het webinar wordt er ingegaan op vragen als: Wat is een zonnedak? Wat levert een zonnedak mij en mijn omgeving op? Hoe ziet een zonnedaktraject eruit? Is mijn dak geschikt? Ook is er een dakeigenaar uit Readtsjerk aanwezig. Hij heeft onlangs zijn dak getransformeerd tot zonnedak en vertelt tijdens de informatieavond over zijn ervaringen en het traject dat hij heeft doorlopen.

Voor wie?

Het webinar is speciaal bedoeld voor dakeigenaren van een dak van minimaal 500 m2. Ook eigenaren van asbesthoudende daken worden aangemoedigd het webinar bij te wonen. Met de vergoeding die eigenaren ontvangen van coöperaties worden doorgaans de kosten voor het saneren geheel terugverdiend. De provincie Friesland stimuleert het asbestvrij maken van de grotere daken en biedt daarom ondersteuning bij de collectieve zonnedaktrajecten van Buurkracht.

Aanmelden?

Geinteresseerden kunnen zich via buurkracht.nl/zonnedak aanmelden voor het webinar.

Stichting Buurkracht

Stichting Buurkracht heeft de afgelopen jaren tal van Friese dakeigenaren en coöperaties ondersteund bij het realiseren van collectieve zonnedaken. Dakeigenaren met asbestdaken hebben hun daken gesaneerd en gerenoveerd en hun dak vervolgens ter beschikking gesteld aan een coöperatie. Met de vergoeding die zij ontvangen, verdienen zij een aanzienlijk deel van hun investeringen terug. Daarnaast kunnen inwoners uit de betreffende gemeenten tegen gunstige rendementen mee investeren, en realiseren de energiecoöperaties met de energieopbrengsten ook andere duurzame projecten in omgeving.

Bron foto: persbericht Stichting Buurkracht/Freon ECoop