Online startbijeenkomsten Energiecoach voor ondernemers

Het pilotproject Energiecoach voor ondernemers is woensdag 26 en donderdag 27 mei van start gegaan met twee digitale bijeenkomsten. Tijdens deze pilot bieden de Freonen fan Fossylfrij Fryslân een tiental ondernemers uit Harlingen en Sneek van A tot Z begeleiding bij de uitvoering van duurzaamheidsmaatregelen voor hun bedrijf. Want, zo stelde Bouwe de Boer: ‘We moeten niet een praat-, maar een doe-club zijn.’

David Peter Kuiper (van Freon DAK2) als Energiecoach en Marlies Ballemans (van Freon Stichting Energie voor MKB) als projectleider zorgen voor het begeleidingstraject waarbij de ondernemer regie houdt op het proces en de keuzes. Tijdens het project wordt bij voorkeur de samenwerking gezocht met lokale partners, maar het advies is onafhankelijk.

Tijdens de digitale bijeenkomst waren geïnteresseerden en andere betrokken partijen aanwezig. Het ging hierbij om ondernemers uit de retail, handel, dienstverlening en industrie. Daarnaast waren vertegenwoordigers van Rabobank, Ondernemend Harlingen, Ondernemend Sneek en Provincie Fryslân aanwezig, die de pilot van harte ondersteunen.

Duurzame opties

Het pilotproject biedt de bedrijven één-op-één begeleiding, van advies tot uitvoering van duurzame maatregelen, zoals zonnepanelen, warmtepompen, isolatie, elektrisch vervoer. Hierbij wordt uiteraard ook gekeken naar de financieel meest aantrekkelijke opties. Daarnaast biedt de pilot ook medewerkers de mogelijkheid om onder meer zonnepanelen via de baas aan te schaffen, zich thuis te laten adviseren door een energiecoach of gebruik te gaan maken van lokale duurzame energie.

De ambities van het pilotproject konden op enthousiasme rekenen van de aanwezigen en leidden direct tot het plannen van vervolgafspraken. ‘Als je ooit een stap wilt zetten richting een CO2-neutrale organisatie, dan is dit een hele mooie kans’, zo stelden de aanwezigen uit Harlingen en Sneek. Wordt vervolgd!