Onthulling 'boerenzonnedak' Jistrum bijgewoond door gedeputeerde Poepjes

Gedeputeerde Sietske Poepjes, wethouder Andries Bouwman (Tytsjerksteradiel) en Wout van Vulpen (vice-voorzitter Noardlike Fryske Wâlden) onthulden vrijdag 3 juli 2020 een ‘boerenzonnedak’ in Jistrum. De zonnebron is gevestigd op het erf van Maatschap Broersma – Van der Meer. Nieuwbakken Freon Koninklijke Damstra Installatietechniek nam de realisatie van het zonnedak voor haar rekening.

Noardlike Fryske Wâlden

Koninklijke Damstra Installatietechniek legde liefst 1657 zonnepanelen op het ‘boerenzonnedak’, dat werd omgebouwd op instigatie van vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW). Dit collectief zet zich in voor een gebiedsgerichte vitale landbouw, met aandacht voor het cultuurhistorische landschap en bijbehorende natuurwaarden. Ook duurzame energie staat op de agenda, getuige haar initiatief voor ‘boerenzonnedaken’. Hierbij hielp NFW de betrokken partijen met de subsidieaanvraag (SDE+) en de uitvoering van een kosten-batenanalyse.

Voorbeeld voor agrariërs

Gedeputeerde Poepjes, die onder meer de thema’s Klimaat en Energie in haar portefeuille bezit, ziet voor de landbouw een prominente rol weggelegd binnen de energietranstie: ‘Vereniging Noardlike Fryske Wâlden laat zien dat men met de juiste steun boeren kan stimuleren om over te stappen op de productie van groene stroom. Dit is een mooi voorbeeld voor andere agrarische collectieven in Fryslân en Nederland. De landbouw kan zo een belangrijke rol spelen binnen de overstap naar schone energie.’

Energieneutrale toekomst

Ook wethouder Andries Bouwman is enthousiast: ‘Ik ben ‘grutsk’ op de boeren in dit project die hun daken beschikbaar stellen voor het opwekken van zonne-energie. Juist het gebruik van daken is zo mooi, hiermee gebruiken we de daken optimaal. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Hiermee zetten we een mooie stap in de energietransitie in deze regio en onze gemeente. We staat voor een grote opgave en dit is weer een belangrijke concrete stap naar een energieneutrale toekomst.’

Zonnedaken

Freon Koninklijke Damstra Installatietechniek laat op de eigen website weten ook al met andere zonnedaken in de weer te zijn. ‘Hierbij gaat het totaal om meer dan 5500 zonnepanelen van 330 Wp’, zo meldt men. ‘Hiermee wekken deze panelen verdeeld over vijf locaties zo’n 1.586.361 kWh groene stroom per jaar op. Dit staat gelijk aan het verbruik van circa 529 huishoudens. Zo besparen deze agrariërs 951.816 kg Co2. Zo kan er dus een flinke duurzame impact worden gemaakt.’

Foto’s: Damstra