‘Op Paad lâns it Waad’: Freonen maken zich sterk voor fietsroute langs Waddenkust

Wethouders van Freonen-gemeenten Noardeast-Fryslân en Waadhoeke ondertekenden maandag 15 juni 2020 samen met een bestuurder van Freon Wetterskip Fryslân de samenwerkingsovereenkomst ‘Op Paad lâns it Waad’. Ook gemeente Harlingen signeerde het document. Doel is een doorgaande fietsroute langs de gehele Waddenkust te creëren.

‘Op Paad lâns it Waad’

Het streven naar de fietsroute werd bekrachtigd met de handtekeningen van Caroline de Pee (Waadhoeke), Paul Schoute (Harlingen), Jelle Boerema (Noardeast-Fryslân) en Bé de Winter (Wetterskip). Plaats van handeling was de dijk bij Pietersbierum. Hoewel de Waddeneilanden veel toeristen verwelkomen, is de Waddenkust minder in trek. Met het project ‘Op Paad lâns it Waad’ hopen de drie deelnemende gemeenten een stimulans te bieden aan het toerisme en de economie in deze contreien. Wetterskip Fryslân ziet in de verbinding met de dijkversterking een belangrijke reden voor deelname.

Financiële bijdragen

Vrijdag 26 juni dienen de partijen het samenwerkingsdocument in bij het Waddenfonds, dat – samen met Provincie Fryslân – wordt verzocht financieel bij te dragen. Een antwoord op deze vraag wordt november dit jaar verwacht. Eind 2022 willen de partijen het eerste gedeelte van de fietsroute gereed hebben. Zes jaar later moet ook het tweede deel klaar zijn.