Opiniestuk Friese Energie Alliantie in LC: 'Het wordt tijd voor een Friese variant op de Green Deal'

Freonen-voorman Bouwe de Boer heeft, samen met Evert Jan van Nijen (Circulair Friesland), Almar Wimer Siebenga van Freon Us Koöperaasje en Suzanna Bekkema van Friese Milieu Federatie een groot opiniestuk namens de Fryske Energie Alliantie geplaatst in de Leeuwarder Courant. In het stuk roepen de schrijvers op grotere en snellere stappen te zetten in de Friese energietransitie.

Fryske Energie Alliantie

De Fryske Energie Alliantie (FEA) is een samenwerking tussen elf Friese organisaties die stevig inzetten op het realiseren van de klimaatdoelen. Vanwege de huidige ontwikkelingen, zoals de oorlog in Oekraïne en de naderende gemeenteraadsverkiezingen, is het volgens de partijen nu de tijd om door te pakken.

“Nu blijkt dat Fryslân op grote schaal aardgas inkoopt bij Gazprom uit Rusland”, zo schrijven de auteurs. “Dat contract bestaat al een paar jaar en loopt tot eind 2022. Het is even schrikken nu dit groot de pers haalt. De oorzaak van de oproer is vrij helder: bij de aanbesteden wordt gekeken naar laagste prijs, maar niet naar duurzaamheid en autonomie. En zo is nog duidelijker dat dit anders moet.”

Begin morgen

“Dit is het moment om alleen nog te gaan voor de duurzame deals, toekomstgericht en met zoveel mogelijk regionale partijen en betrokkenheid van burgers, bedrijven en boeren”, vervolgen de schrijvers in hun opiniestuk. “En ja, soms kost dat extra geld en doet het pijn, maar alleen op de korte termijn. Begin morgen waar het kan.”

“Onze achterban wil meer snelheid, daadkracht en betrokkenheid. Betrek groen gas en groene stroom uit de regio en stimuleer zo de productie. Verkoop schone windstroom van het windpark Fryslân aan Friezen, voor een vaste lage prijs, en niet aan Limburg. Laat Friese dorpen de ruimte en delen in de opbrengsten.”

Friese Green Deal

De schrijvers besluiten met een oproep: “Het wordt tijd voor een Friese variant op de Green Deal: een Fryske oer(gr)ienkomst.”

Lees het gehele opiniestuk hier op de website van de Leeuwarder Courant