OrangeGas bouwt door aan duurzame droom

Freon OrangeGas heeft de wind in de zeilen. Het succesverhaal begon elf jaar geleden met een enkel groengasstation in Steenwijk. Inmiddels is men tientallen tanklocaties verder en is de blik tevens gericht op België, Duitsland en Zweden. ‘Daarbij houden we stevig vast aan onze droom: het aanbieden van álle schone brandstoffen’, vertelt Elina Veenstra, regiomanager bij het bedrijf.

Duurzame brandstoffen
‘OrangeGas is in Nederland de grootste leverancier van groengas’, vervolgt Veenstra. ‘Andere duurzame brandstoffen staan echter hoog bij ons op de agenda. Zo plaatsen we op steeds meer tanklocaties snellaadpalen. Bovendien zet OrangeGas de komende vijf jaar vol in op waterstof. Begin september kregen wij een DKTI-subsidie toegekend om de realisatie van waterstofstations mogelijk te maken. In samenwerking met partner AC Adviseurs treffen we voorbereidingen voor deze tankpunten in Amsterdam, Utrecht, Leeuwarden en Zwolle. Ook op onze huidige stations zal groene waterstof tot het assortiment behoren.’ OrangeGas biedt echter nog meer schone brandstoffen aan, benadrukt de regiomanager. ‘In Duitsland beschikken we binnenkort over een tankpunt met Liquified Biogas, de duurzame variant van LNG. Nederland staat hiervoor ook op de nominatie. Bovendien zijn we bezig met HVO 100, een hernieuwbare dieselvariant. Wij richten ons namelijk op alle alternatieve brandstoffen die tot CO2-reductie leiden.’

Breed palet
Waar de Nederlandse overheid zich sterk richt op elektriciteit en waterstof, hanteert OrangeGas een bredere visie op mobiliteit. ‘Wij bieden bedrijven juist een palet aan mogelijkheden, afhankelijk van de situatie en individuele gebruikerswensen. Een combinatie tussen voertuigen op elektriciteit en groengas kan bijvoorbeeld versterkend werken. Zeker in het noorden, waar men veel kilometers aflegt en het autogebruik anders is dan in steden als Amsterdam. Voor de lange afstanden is groengas ideaal, voor de korte afstanden een elektrisch voertuig. In adviezen aan klanten schetsen we deze afwegingen om tot een optimale mobiliteitskeuze te komen.’

Fossielvrije Weken
Het aanbieden van schone brandstoffen is de core business van OrangeGas. Het bedrijf sluit echter ook geregeld aan bij evenementen die duurzame mobiliteit in de schijnwerpers plaatsen. Daarom staan de Fossielvrije Weken van 1 t/m 13 juni 2020 alvast in de agenda van het Feanster bedrijf. In 2018 reisde Fryslân fossielvrij tijdens de Elfwegentocht, de voorloper van dit evenement. Ditmaal is heel Noord-Nederland aan de beurt. ‘OrangeGas zoekt altijd bijzondere dingen op, waar we zelf iets leuks aan toe kunnen voegen. De Elfwegentocht was een geslaagd evenement, met aandacht voor alle schone brandstoffen. Ditmaal dragen we wederom een steentje bij om duurzame alternatieven voor het voetlicht te brengen en als bedrijf een positieve boodschap te verspreiden.’ Een argument dat OrangeGas ook bij de Freonen fan Fossylfrij bracht. ‘De Freonen vormen een mooi netwerk dat duurzaamheid binnen Fryslân op de kaart zet’, aldus Veenstra. ‘Dat is exact wat OrangeGas doet, dus een lidmaatschap lag voor de hand.’

Friese roots
Ondanks de groei van OrangeGas blijft het Friese karakter van de onderneming onaangetast, zo vertelt de regiomanager. ‘Onze verbondenheid met Fryslân blijft groot. We zijn bijvoorbeeld shirtsponsor van SC Cambuur en naamgever van het Leeuwarder ijshockeyteam Capitals Leeuwarden 1. Hoe groot we ook worden, we blijven dichtbij onszelf en verbonden aan onze roots!’

(Tekst: Richard Tjalsma / foto’s: OrangeGas)

Ook als Freon in de spotlight? Stuur een mailtje naar info@freonen.nl

OrangeGas_bus