OrangeGas en DMT Environmental Technology werken aan biogasproject Amsterdam

Freonen DMT Environmental Technology en OrangeGas slaan de handen ineen voor een biogasproject in Amsterdam. De twee partijen waarderen verwerkt rioolslib op tot groengas. De gecreëerde hoeveelheid brandstof is goed voor de voortstuwing van 5600 personenvoertuigen of 420 vuilniswagens. Ook kan het worden gebruikt voor circa 1650 woningen in de hoofdstad.

Biogasinstallatie
Freon DMT Environmental Technology levert de bijbehorende biogasinstallatie, die in opdracht van Waternet bij de Westpoorter afvalwaterzuiveringsinstallatie in bedrijf wordt genomen. Freon OrangeGas zal het resulterende groengas (CNG) verdelen over haar tanklocaties, waaronder zeker acht filialen in de regio Amsterdam.

Een van Neerlands grootste biogasproductieprojecten
Het biogasproject behoort tot de grootsten in ons land en verwerkt 2.000 Nm3/h biogas, dat men opwaardeert naar de specificaties van de aardgaskwaliteit in Nederland. Vervolgens injecteert men het in het landelijke gasnet. Deze activiteiten passen binnen de hoofdstedelijke ambitie om in 2040 aardgasvrij te zijn.

OrangeGas en DMT Environmental Technology werken aan biogasproject Amsterdam
Uitleg Freonen-project

Bron foto: OrangeGas