Overhandiging jubileumeditie Groendoen aan nieuwe Voorzitter Nationaal Klimaat Platform

Gisteren werd bij de Sociaal Economische Raad in Den Haag de jubileumeditie van het Groendoen-magazine overhandigd aan Kees Vendrik, de nieuwe voorzitter van het Nationaal Klimaat Platform. Het magazine, dat werd overhandigd door Ingrid de Boer en Maarten de Groot van Freon GroenLeven, staat in het teken van 10 jaar GroenLeven en geeft een weergave van de huidige stand van zaken van de energietransitie. Zo bevat het interviews met onder andere minister Rob Jetten, Aniek Moonen, Heleen de Coninck, Ed Nijpels en Olof van der Gaag.

Met het overhandigen van het nieuwste exemplaar aan Kees Vendrik is de jubileumeditie van het Groendoen-magazine officieel gelanceerd. Nu de totstandkoming van het nationale Klimaatakkoord in 2019 is geborgd en de maatschappelijke dialoog nog meer centraal komt te staan, is het Voortgangsoverleg Klimaatakkoord overgegaan in een nieuw platform, waar Kees Vendrik het stokje heeft overgenomen van Ed Nijpels. De nadruk van het Nationaal Klimaat Platform zal komen te liggen op het versnellen van de energietransitie en het verbinden van burgers en bedrijven. Deze editie van het Groendoen-magazine geeft Vendrik een vliegende start als nieuwe voorzitter.

Samen versnellen

Deze jubileumeditie, flink dikker dan normaal, staat voor durf, moed, samen verbinden en vooral doen. Naast minister Rob Jetten, Aniek Moonen, Heleen de Coninck, Ed Nijpels en Olof van der Gaag bevat het magazine ook interviews met netbeheerders, beleidsmakers, energiecoöperaties, NGO’s en natuur- en milieuorganisaties. Inspirerende verhalen over het versnellen van de energietransitie, de uitdagingen die daarbij gepaard gaan en de kansen mogelijkheden die er ontstaan. Het delen van kennis, het bundelen van expertise en het samenwerken aan oplossingen is essentieel om de energietransitie te laten slagen.

Downloaden

Download het magazine gratis via deze link

Foto: GroenLeven