Partnerschap in Friese biobased grondstofketen Fryslân

GreenInclusive breidt haar activiteiten weer fors uit in Fryslân. Het aantal agrariërs dat samen met GreenInclusive natuurlijke grondstoffen produceert blijft alsmaar groeien. De verwachting is dat het productieareaal in de komende jaren verder toe zal nemen. Dat gebeurt in samenwerking met agrariërs en agrarische dienstverleners.

GreenInclusive wil die groei graag met partijen in de regio realiseren. Daarom is zij het partnerschap aangegaan met Loonbedrijf De Jong uit Dijken, Okkema uit Easterein en Lageveen uit Nij Beets. Loonbedrijf Lageveen investeert o.a. in een roter zaaicombinatie en overtopfrees, waardoor er op meer grondsoorten lichtere bewerking kan plaatsvinden en dat is goed voor de bodem. De Samenwerking BV uit Elsloo werkte al nauw samen met GreenInclusive. Zij verzorgt de adviezen met betrekking tot de bemesting en het transport van de natuurlijke grondstoffen. Deze samenwerking wordt verder geïntensiveerd.

Hoogwaardige dienstverlening

Samen met deze partijen kan er in Fryslân hoogwaardige service en dienstverlening worden geboden aan de agrariërs en kan de opschaling van de teelt van natuurlijke grondstoffen succesvol worden vormgegeven. Agrariërs worden op deze manier zoveel mogelijk ontzorgd en is de teelt van vezelhennep gemakkelijk in te passen. Onder andere het bemesten, zaaien, oogsten en transporteren van natuurlijke grondstoffen wordt in gezamenlijkheid georganiseerd.

Duurzame invulling werkzaamheden

GreenInclusive kiest voor Loonbedrijf De Jong, Okkema, Lageveen en De Samenwerking BV omdat zij zich, net als GreenInclusive, maximaal inzetten om de eigen footprint structureel en substantieel te verlagen. Ze maken daarom gebruik van HVO100 van het Friese bedrijf en Freon Wiersma Future Fuels uit Oudehaske. Brandstof gemaakt van afval- en reststromen waardoor de uitstoot van emissies (CO2, NOx) tot een absoluut minimum wordt beperkt.

Het samenwerkingsverband biedt de agrariërs de gelegenheid om zonder eigen investeringen natuurlijke grondstoffen te telen waarvoor zij een aanvullende CO2 toeslag ontvangen. Voor de partners betekenen de afspraken dat zij op een verantwoorde manier investeringen kunnen doen, in bijvoorbeeld nieuwe technologie, machinerie en het opleiden van vakmensen en daarmee een belangrijke rol in de agrarische sector blijven vervullen.

Foto: GreenInclusive