Circulaire verbouwing deel gemeentehuis van start

Gemeente Leeuwarden is op 6 september gestart met de (interne) verbouwing van een deel van het gemeentehuis. Een opknapbeurt is na 30 jaar intensief gebruik wel nodig. De huidige inrichting sluit niet meer aan bij de huidige hybride en meer dynamische manier van werken. De verbouwing en de inrichting worden circulair ingevuld. Hergebruik staat daarbij op de eerste plaats. Samen met OTH architecten, Alba Concepts en vele medewerkers is gewerkt aan een circulair ontwerp. Lont voert de verbouwwerkzaamheden uit.

Tweede leven

Bij een verbouwing wordt normaal gesproken eerst gesloopt waarna er met nieuwe materialen opnieuw wordt gebouwd. Dat kost veel grondstoffen en is lang niet altijd nodig. Bij deze verbouwing zijn er drie uitgangspunten:

  1. Vrijgekomen materialen hergebruiken
  2. Nieuwe materialen uit duurzame oorsprong
  3. Circulaire keuzes laten zien om anderen te inspireren en inzicht te geven

Zo worden deuren opnieuw gebruikt, krijgen houten kozijnen een nieuwe bestemming en krijgt een oude houten kerkvloer een tweede leven. Ook de bureaus en de bureaustoelen komen opgeknapt weer terug in het gebouw.

Oogsten in plaats van slopen

Lont en de gemeente Leeuwarden zijn beide aangesloten bij de Freonen fan Fossylfrij Fryslân, en handelen daar ook naar. Directeur Harm Brink: “Ons streven is om ieder jaar 10 projecten circulair in te kopen. Omdat we het als organisatie belangrijk vinden en we collega’s, inwoners en bedrijven willen inspireren door te laten zien dat circulair inkopen kan. Dan moeten we natuurlijk zelf ook het goede voorbeeld geven. We gaan niet slopen, maar oogsten en opnieuw bouwen.” Directeur Jetze Lont voegt toe: “De komende tijd kan iedereen zijn afgedankte spijkerbroeken bij ons inleveren! In samenwerking met Isolatiehandel Van den Berg B.V. uit Marrum maken we van deze broeken geluidsabsorberende isolatieplaten voor de nieuwe spreekkamers.”

Winkel blijft open

Tijdens de verbouw, die begin 2024 wordt afgerond, blijft de gemeente natuurlijk gewoon open.