Persbericht: ervaring en draagvlak voor elektrisch varen neemt toe

Tijdens BOOT Holland 2020 zijn op het Duurzaamheidsplein circa 80 bezoekers gevraagd om een enquête in te vullen met vragen over hun mening over elektrisch en fossielvrij varen. In grote lijnen bleek daaruit dat het merendeel van de bezoekers van BOOT wel eens elektrisch of fossielvrij gevaren heeft en dat meer dan de helft daarvan elektrisch of fossielvrij vaart of dat wil gaan doen.

Fossielvrij varen-plein
BOOT Holland 2020 was voor het eerst dit jaar ingericht met een “fossielvrij varen-plein”, georganiseerd door het SEFFF en in samenwerking met het WTC. Op het plein waren naast het SEFFF ook stands van deelnemers met elektrische boten en duurzame watersportprodukten.

Watersporter in Fryslân
Tijdens de beursdagen is aan bezoekers van de beurs gevraagd een enquête in te vullen over hoe zij denken over elektrisch en duurzaam varen. Dat waren niet alleen bezoekers van de stand, maar ook passanten op de gangpaden. Op deze manier is geprobeerd een zo goed mogelijke representatie te krijgen van de watersporter in Fryslân. Enerzijds waren de vragen vrij algemeen over hun ervaring met elektrisch en/of fossielvrij varen en anderzijds zijn de invullers ook specifiek naar hun mening gevraagd over bepaalde aspecten.

Enquête
In totaal hebben 79 mensen de enquête ingevuld. Vragen waar ze het mee eens waren mocht men een vinkje zetten, vragen waar ze het niet mee eens waren of niet van toepassing mocht men overslaan. Uit die respons blijkt het volgende:

• De hoogste positieve score kreeg de vraag of elektrisch varen fijn is voor de omgeving; daarover is grote eensgezindheid: 95% is het daar mee eens.
Ook werd erg positief gereageerd op de vraag of elektrisch varen het vaargenot maximaal verbetert: 75% is het daar mee eens.
• Het valt op dat bijna driekwart van de bezoekers al eens kennis heeft gemaakt met elektrisch of fossielvrij varen en dat de bijna 1/3 van de bezoekers al elektrisch vaart of dat overweegt. Voor “fossielvrij” varen is meer draagvlak, ruim 1/3 (38%) overweegt om fossielvrij te gaan varen.
Voor het installeren van een aanvullende elektrische aandrijving naast de bestaande verbrandingsmotor was het meeste draagvlak; dat zag bijna de helft van de invullers wel zitten.
• Een grote meerderheid van de invullers (85-87%) is van mening dat elektrisch of fossielvrij varen de toekomst heeft, met een ongeveer gelijke score voor batterijen of waterstof als energiebron. Uit de gesprekken bleek wel dat batterijen worden gezien als de korte termijn oplossing en waterstof als de wat verdere toekomst.
• Opvallend was dat de gebruikelijke vooroordelen (het is duur en er zijn te weinig oplaadpunten) niet echt uit de enquête bleken. Slechts een kwart vond E-varen te duur, en slechts 14% vond dat er te weinig laadpunten zijn. Blijkbaar waren de bezoekers van BOOT redelijk op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van E-varen. Toch bleek tijdens gesprekken op de beurs dat er wel degelijk zorg is over het voldoende beschikbaar zijn van laadpunten.
• Voor het meer verplicht stellen van fossielvrije of electric only gebieden was geen groot draagvlak. Opvallend was wel dat men er duidelijk op tegen was of aan de andere kant heel erg voor.
• Het aantal uren per dag dat men elektrisch wil kunnen varen varieert van 2 tot 10, maar de meeste invullers kiezen voor een halve of een hele dag (4 of 8 uur) met een lichte voorkeur voor 8 uur en 1 uitschieter naar 10 uur. Hieruit mag geconcludeerd worden dat bij het ontwerp van een E-boot het ontwerpcriterium 8 uur vaartijd bij een kruissnelheid 70% van de rompsnelheid een goed uitgangspunt is. (daarbij wel de aantekening dat niet is gevraagd of men het een bezwaar vindt dat na 1 dag moet worden opgeladen en dat men zich qua snelheid moet beperken tot die kruissnelheid). Onderstaand histogram geeft een beeld van de antwoorden over gewenste vaartijd.:

Voor een gedetailleerd overzicht van de vragen en de respons daarop, bekijk deze bijlage.

Voor nadere informatie: neem contact op met het bestuur van de Stifting Elektrysk & Fossylfrij Farren Fryslân: info@sefff.frl

Bron: persbericht Stifting Elektrysk & Fossylfrij Farren Fryslân