Persbericht: Fossielvrije proefritten tijdens open dag Energiecampus Leeuwarden

Het fossielvrije testevent Elfwegentocht On Tour vervolgt op zaterdag 7 september haar rondgang langs Friese locaties met een bezoek aan de Leeuwarder Energiecampus. Tijdens de open dag van dit nieuwe energiecentrum maken bezoekers kennis met de voordelen van fossielvrij vervoer.

Proefritten
Auto’s op elektriciteit en groengas (én de Carver!) staan klaar voor een proefrit onder begeleiding van experts. Ook kunnen belangstellenden zich uitgebreid laten informeren over de mogelijkheden van deze duurzame voertuigen.

Locatie: Ynduksjewei 4, 8914 CA, Leeuwarden
Tijd: 10.00 – 15.00 uur: open dag en fossielvrije proefritten
Aanwezige Freonen: Autogroep Haaima, CarverHansa Green Tour, OrangeGas

Opmaat naar 2020
Met de fossielvrije Elfwegentocht On Tour brengen de organisatoren Freonen fan Fossylfrij Fryslân en Circulair Friesland fossielvrij vervoer dichter bij de Friese bevolking. Hiermee versnellen zij de transitie naar duurzame mobiliteit, een belangrijk onderdeel van een circulaire economie. De testevents vormen ook de opmaat naar twee fossielvrije weken in 2020. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe slaan dan de handen ineen voor een vervolg op de succesvolle Elfwegentocht 2018.

Over de Freonen fan Fossylfrij Fryslân
De Freonen zijn een grote groep bedrijven, studenten, overheden, scholen, dorpen en andere organisaties die samen toewerken naar een Fryslân dat onafhankelijk is van fossiele brandstoffen. Hiertoe lanceren zij meerdere projecten, waaronder de opvolger van de Elfwegentocht in 2020.

Over Circulair Friesland
De Vereniging Circulair Friesland is een samenwerkingsverband van bedrijven, overheden, kennisinstellingen en (maatschappelijke) organisaties. Zij zetten zich op verschillende thema’s – zoals Mobiliteit, Energie, Bouw en Voeding – gezamenlijk in voor de Friese economie van de toekomst: een circulaire economie.