PEUF verdubbelt subsidies voor mkb'ers en energiecoöperaties

Profiteer nog tot 31 december van een verdubbeling van subsidies voor mkb’ers en energiecoöperaties, mogelijk gemaakt door de PEUF (Projectbureau Energietransitie Uitvoering Fryslân). De PEUF een samenwerking tussen Ús Koöperaasje, Freonen fan Fossylfrij Fryslân en Energie VanOns, speelt in op de hulpvragen van lokale gemeenschappen op wijk- of dorpsniveau. Lees hieronder de details over de bijbehorende voucherregelingen, die door inzet van de PEUF extra aantrekkelijk worden.

PEUF verdubbelt subsidie Voucherregeling MKB Fryslân

Mkb’ers in de provincie Fryslân kunnen een voucher ontvangen voor het vergroten van hun kennisniveau op het gebied van bedrijfsontwikkeling, innovatie en HR. De maximale subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een subsidiebedrag per aangevraagde activiteit van minimaal
€ 500
en maximaal € 2500.Wil je een project aangaan op het gebied van innovatie, bedrijfsontwikkeling of strategische HR? Neem dan contact op met de PEUF via info@peuf.nl. Het projectbureau verdubbelt het subsidiebedrag tot een maximum van € 5000!

2500 euro extra subsidie voor energiecoöperaties

Voor energiecoöperaties is een soortgelijke voucherregeling beschikbaar. De provincie stelt met de Voucherregeling Energiecoöperaties Fryslân een maximumbedrag van 2.500 euro beschikbaar voor het inschakelen van een onafhankelijke deskundige, die ondersteunt op juridisch, financieel, fiscaal of organisatorisch gebied. Bij uitbesteding van je project aan het Projectbureau Energietransitie Uitvoering Fryslân verdubbelen we dit bedrag naar maximaal 5000 euro. Wees er snel bij en neem vandaag nog contact op met info@peuf.nl.